Formulari d'EREC
< COM OMPLIR EL FORMULARI >

𝟭. Omplir en lletra minúscula tot respectant les majúscules d'inici i noms propis.
𝟮. Ompliu només un cop el formulari i envieu-lo una única vegada. No reenvieu a ningú més el formulari!
𝟯. Les respostes amb asterisc vermell són obligatòries i no es permet enviar el formulari si no s'emplenen.
𝟰. El passaport és obligatori per poder ser expatriat. El número canvia al renovar-se el document. En cas de no tenir el passaport al dia (caldrà renovar-ho amb urgència), posar XXXX en el número de document i posar la data 01/01/2005 per poder omplir el formulari correctament i saber que el document no és correcte.
𝟱. En cas de problemes amb el formulari contactar amb 𝘴𝘦𝘤𝘳𝘦𝘵𝘢𝘳𝘪𝘢𝘦𝘳𝘦𝘤@𝘢𝘴𝘭.𝘰𝘯𝘨

Nom complet *
Exemple: Agustí Garcia Pardo
Your answer
DNI *
Document Nacional d'identitat amb lletra en majúscules
Exemple: 45467489B
Your answer
Data de naixement *
MM
/
DD
/
YYYY
Contacte telefònic *
Exemple telèfon mòbil: 666 66 66 66
Your answer
Correu electrònic *
Your answer
Professió *
Seleccioneu més d'una opció si és el cas. Si ets infermer d'un cos de bombers selecciona "Infermer/a d'emergències", més tard se't demanarà si pertanys a algun cos de bombers i hauràs de respondre que "Sí". Exemple: Bomber Professional-Infermer, Infermer-B.Voluntari, etc.
Required
Contacte d'emergència
Persona (familiar o amic) amb la que poder contactar en cas d'emergència.Incloure grau de parentesc o relació, telèfon i correu electrònic
Exemple: Josep Fuster García, pare, 600 00 00 00, josep.fuster.garcia@correu.org
Your answer
Nivell dels estudis reglats *
Seleccioneu més d'una opció si es tracta d'estudis clarament diferenciats i no consecutius
Required
Nom dels estudis reglats
Especifiqueu breument el nom dels estudis finalitzats
Exemple: Tècnic superior en electricitat, Diplomat o Grau en infermeria
Your answer
Nivell d'idiomes *
Nivells basats en el MERC
Cap / A1: Elemental / A2: Bàsic / B1: Llindar / B2: Avançat / C1: Funcional / C2: Domini
Per exemple, el 𝑭𝒊𝒓𝒔𝒕 𝑪𝒆𝒓𝒕𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒕𝒆 𝒐𝒇 𝑬𝒏𝒈𝒍𝒊𝒔𝒉 (𝑭𝑪𝑬) = B2
Cap
A1
A2
B1
B2
C1
C2
Anglès
Francés
Alemany
Italià
Portugués
Àrab
Altres
Altres idiomes
Especifiqueu altres idiomes i nivell
Your answer
Carnets de conducció dels que disposes
Marqueu-ne més d'un si és el cas
Exemple: B + C + BTP
Has realitzat algun curs IRATA? *
Marqueu els títols que tingueu acreditats. Nivells IRATA: 1, 2 o 3
En cas de no disposar de cap titulació deixar respondre la casella 0
Has realitzat algun curs de rescat vertical?
En cas afirmatiu especifiqueu quin
Per exemple: Curs Efiemer
Your answer
Has realitzat el curs d'esfondraments de l'ISPC?
Curs realitzat per a Bombers de la Generalitat de Catalunya o per a Bombers de Barcelona sota diferents noms
Disposes d'alguna de les següents titulacions?
Disposes d'algun títol de navegació?
Marqueu només la titulació més elevada
Disposes d'algun títol de busseig
Marqueu només la titulació mes elevada
Altres cursos rellevants
Indiqueu de forma breu i concisa cursos rellevants relacionats amb el rescat o emergències humanitàries
Exemple: Potabilització d'aigües, Logística de camps de refugiats, Rescat vertical, etc.
Your answer
Altra informació rellevant
Si ets formador de l'ISPC, marca les especialitats que imparteixes:
Pertanys a algun cos de bombers professionals d'alguna administració pública? *
Inclou: Bombers de Barcelona, Bombers de Generalitat, de l'aeroport o d'altres adminstracions
No inclou: Bombers voluntaris, Bombers d'empresa
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Acció Solidària i Logística.