แบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลยางพาราที่จำเป็นในการบริหารกิจการยางพาราทั้งระบบ ของการยางแห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์
เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลยางพาราที่จำเป็นในการบริหารกิจการยางพาราทั้งระบบของการยางแห่งประเทศไทย สำหรับนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพมากขึ้น
ส่วนที่ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 เพศ *
Required
1.2 อายุ *
Required
1.3 ระดับการศึกษา
ตอบแบบสอบถามนี้ในนามของ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service