แบบสำรวจความพึงพอใจด้านการปฏิบัติการและการให้บริการที่ดีของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คำอธิบาย : แบบสำรวจฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจด้านการปฏิบัติการและการให้บริการที่ดีของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้จากแแบบสำรวจนี้จะถูกนำไปประมวลผลในภาพรวม และนำผลไปใช้ในการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยแบบสำรวจนี้มีทั้งหมด 3 ส่วน ขอให้ผู้ตอบแบบสำรวจตอบให้ครบทั้ง 3 ส่วน
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Phuket Rajabhat University. Report Abuse