ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์ สพม.33

กิจกรรม : ครูคณิตศาสตร์ สพม.33 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 1 คนต่อ 1 แผนการเรียนรู้
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  คำชี้แจงการส่งไฟล์แผนการจัดการเรียนรู้

  1.บันทึกแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นไฟล์ .pdf ตั้งชื่อ "ชื่อเรื่องที่สอนตามด้วยระดับชั้นที่ใช้สอน" 2.อัพโหลดไฟล์ ไว้ที่ google Drive แล้วแชร์ไฟล์พร้อมคัดลอกลิ้ง 3.กรอกข้อมูลตามแบบส่งแผนการจัดการเรียนรู้ และวางลิ้งเก็บเอกสารจาก Google Drive
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question