Sytuacja lekarzy oraz lekarzy dentystów rozpoczynających szkolenia specjalizacyjne w rzeczywistości polskiego systemu opieki zdrowotnej – aspekty psychologiczne, etyczne i ekonomiczne

Witamy serdecznie w ogólnopolskiej ankiecie, mającej na celu zbadanie społecznych, etycznych
i ekonomicznych aspektów sytuacji polskich lekarzy rozpoczynających swoje pierwsze, ale także i kolejne szkolenia specjalizacyjne. Ankieta przeznaczona jest dla wszystkich chętnych czynnych zawodowo lekarzy oraz lekarzy dentystów którzy są w trakcie odbywania szkolenia specjalizacyjnego (pierwszego lub kolejnego) – składa się ona z 36 krótkich pytań (zazwyczaj jednokrotnego wyboru), zatem jej wypełnienie nie powinno trwać dłużej niż 10-12 minut - serdecznie dziękujemy za poświęcony nam czas.

W trakcie badania, po przeczytaniu i zapoznaniu się z poniższą informacją oraz zgodzie na badanie, zostaną Państwo poproszeni o odpowiedź na kilkanaście pytań. Badanie to przeprowadzane jest w formie ankiety internetowej. W każdej chwili mogą Państwo odstąpić od udziału w badaniu lub odmówić dalszego w nim uczestnictwa (w tym celu wystarczy jedynie zamknąć dane okno w przeglądarce internetowej).

Wierzymy że wyniki tego badania pozwolą na lepsze poznanie realiów związanych z obecnie prowadzonymi szkoleniami specjalizacyjnymi oraz ewentualną poprawę obecnie istniejącej sytuacji.

Koordynatorami badania są prof. dr hab. n. med. Janusz Wasiak (Przewodniczący Komisji Etyki Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi) oraz lek. Szymon Suwała.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o ich zadawanie drogą mailową. Dołożymy wszelkich starań, aby udzielić wyczerpujących odpowiedzi na Państwa pytania.

Poprzez przejście do kolejnych stron ankiety oświadczają Państwo, iż zapoznali się z powyższą informacją dla badanych oraz świadomie i dobrowolnie wyrażają zgodę na wypełnienie ankiety badawczej oraz przetwarzanie danych zgodnie z ustawą o ich ochronie. Jednocześnie oświadczają Państwo, iż są świadomi możliwości cofnięcia swojej zgody w dowolnej chwili, bez żadnych konsekwencji z tego tytułu (w trakcie badania poprzez zamknięcie okna przeglądarki.