Dnevnik prakse

Poštovani studenti,
pred vama je upitnik dnevnika metodičke prakse za predmet Metodika nastave filozofije. Molimo vas da pohađate 4 časa filozofije, 4 časa logike, i 2 časa bilo kog drugog predmeta. Za svaki odslušani čas popunite upitnik. Kada predate 10 izveštaja posmatranih časova odgovorite na poslednje pitanje. Na ispit je potrebno doneti samo popunjen Karton metodičko-didaktičke prakse overen pečatom škole.

Autori upitnika: Ana Zotova i Zorica Kuburić, 2013/14.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  : :
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Zadaci nastavnog časa su zadovoljeni u sledećoj meri:

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Nastavne metode:

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Misaone operacije

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Predavanje nastavnika:

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Zadaci za učenike

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Korelacija

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Aktivnost učenika

  1. Napišite svoju procenu koliko učenika, tako da kada saberete a), b) i c) imate ukupno 100%
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Ocenjivanje učenika:

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Pitanja nastavnika učenicima

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Tok časa predstavljen kroz pitanja

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Oblik nastave

  This is a required question
  This is a required question

  Odnos nastavnika prema učenicima:
  This is a required question
  This is a required question

  Pokreti tela nastavnika su
  This is a required question
  This is a required question

  Opšta procena kvaliteta časa:

  Dajte ocenu od 1 do 10

  1. Zasebno dajte ocenu za:
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question