Отворени данни & IT специалисти

Основната цел на въпросите е да оценят мнението ИТ специалисти за отворените данни и възможността да използват данни, генерирани от различни публични институции.
  This is a required question

  3. Доколко сте съгласни със следните твърдения за данните в публичната администрация:

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  4. Когато работите с данни, генерирани от публични институции, кое от следните твърдения е важно за Вас, от гледна точка на ефективното им използване?

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question