สมัครเข้าอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม
การชำระเงินค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน 2,800 บาท/ท่าน หมดเขตรับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้เข้าอบรมสามารถโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 833-0-09504-5
ชื่อบัญชี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สาขา รพ.มหาราชนครศรีธรรมราข
ส่งเอกสารการชำระเงิน (สลิปธนาคาร) พร้อมระบุชื่อและเบอร์โทรศัพท์มายัง
E-mail: piyaporn@bcnnakhon.ac.th
facebook: Piyaporn Promkaew
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ; วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
โทร 075-446-309, 075-446391 ต่อ 942
โทรสาร 075-446059
อ.ปิยะพร พรหมแก้ว 086-2732838
อ.พิมพวรรณ เรืองพุทธ 081-0992799
น.ส.วิไลวรรณ นวลแป้น 082-0786793
ข้อมูลส่วนบุคคล
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ-สกุล *
อาชีพ *
ตำแหน่ง *
สังกัดหน่วยงาน *
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ *
E-mail *
ที่อยู่หน่วยงาน *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช.