(LƯU Ý: THÔNG BÁO VÀ KHẢO SÁT NÀY CHỈ DÀNH CHO CÁC BẠN SINH VIÊN GẶP SAI SÓT VỀ HỌC PHÍ ANH VĂN)
Đã hết thời hạn nhận phản hồi.
Phòng Kế hoạch - Tài chính đã tiếp nhận thông tin và sẽ tiến hành xử lý trong thời gian sớm nhất.
This form was created inside of Học viện Cán bộ Hồ Chí Minh. Report Abuse - Terms of Service