Συμμετοχή στο workshop του Crete Education Documentary Project ( C.E.Doc )

Workshop με θέμα «Ντοκιμαντέρ εργαλείο καταγραφής της μνήμης, Ντοκιμαντέρ εργαλείο στην εκπαιδευτική διαδικασία».
Δηλώνω την πρόθεση μου για συμμετοχή στην παραπάνω συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015 στις 10:00 πμ στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question