BCCCZ + Elév Cup 8.-9.9.2018 M.Chmiel (Pl) + D.Rájová
8. 9. 2018: T3 CS - rozh. M.Chmiel
T2 CS - rozh. M. Chmiel
HWT CS, NHAT CS i TS - rozh. D.Rájová

9. 9. 2018: T1 CS - rozh. M.Chmiel
BCCCZ Elév Cup 2018 CS - rozh. M. Chmiel
HWT CS, NHAT CS i TS - rozh. D. Rájová
Kategorie T1-T3 - pokud pes již startoval v kat. vyšší, nemůže zpět do nižší,
pokud chcete přestoupit do kat. vyšší - můžete
Elév Cup - pro začínající psy, kteří nemají v době uzávěrky splněno IHT 1 na více
než 59 bodů. Psi mohou, ale nemusí mít složeno HWT a mohou se zúčastnit IHT 1
před tímto závodem
Elév Cup - for begginers dogs which didn´t fullfill IHT 1 for more than 59 points.

Kdy / When: Sobota/Saturday: 8.00 - 8.30 přejímka pro T3 a T2
presentation 8 - 8.30 o´clock for T3 and T2
breefing pro T2 po ukončení T3 běhů
breefing for T2 after finishing T3 runs
HWT CS a NHAT přejímka v 16 - 16.30 hod
presentation at 16 - 16.30 o´clock for HWT and NHAT

Neděle/Sunday: 8.00 - 8.30 přejímka / presentation 8 - 8.30 o´clock
breefing pro Elév Cup po ukončení T1 běhů
breefing for Elév Cup after finishing T1 runs
HWT CS a NHAT přejímka v 16 - 16.30 hod
presentation at 16 - 16.30 o´clock for HWT and NHAT

Kde / Where: velká pastvina Slavkovice - mapa: http://pasenidajavera.weebly.com/kontakt.html
big field in Slavkovice - map: http://herdingdajavera.weebly.com/place.html

Poplatky / Payment : NHAT, HWT - 420 Kč pro členy BCCCZ a SPCZ, 470 Kč pro nečleny.
Po přijetí přihlášky Vám bude zaslán email s platebními detaily .
Přihláška je platnou až po zaplacení startovného!!
T1 - T3, Elév Cup - 400 Kč pro členy BCCCZ a SPCZ, 450 Kč pro nečleny
Splatno hotově při prezentaci
Fee for foreign competitors (non mebers of the clubs) is 450 or 470 CZK
payed in cash in presentation

Uzávěrka / deadline : 4.9.2018 nebo do naplnění limitu 30 psů / den
4.9.2018 or to the filling up the limit 30 dogs per day

Stravování: Občerstvení zajištěno v klubovně, na pastvině ve Slavkovicích nebude
Refreshments: Lunch and snacks available in clubhouse, not available on a field

Veterinární podmínky: Pes musí být klinicky zdráv a mít platné očkování
s sebou očkovací průkaz/petpas
Veterinary conditions: Dog has to be clinically heath, with valid vaccination
take along petpass .

Aktuální informace a startovní listiny budou průběžně zveřejňovány na webu a FB události, aktualizace probíhají cca jednou týdně, proto nás prosím kontaktujte až v případě, že se na startce neobjevíte za déle než 10 dnů! Děkujeme!
www.pasenidajavera.weebly.com, daniela.rajova@seznam.cz, Daniela mob: 603508355

Information update, starting lists will be published on the webside and FB event
www.herdingdajavera.weebly.com , daniela.rajova@seznam.cz, Daniela phone:00420 603508355

Upozorňujeme, že je povinné, aby si majitel zažádal sám o vystavení VP před závody, a to i pro zkoušky NHAT! Více info na webu https://paseni.kjcr.cz/zavodnici/

Garant akce: BCCCZ
Vyberte trial // Choose the trial *
Číslo VP psa - pouze pro NHAT a HWT// Tracking no. of the dog for NHAT and HWT
v případě, že VP nebylo vydáno, napište "zažádáno" - viz info výše!
Your answer
Jméno psa // Dog´s name *
Your answer
Chovatelská stanice psa // Name of the kennel *
Your answer
Pohlaví // Sex *
Plemeno pro NHAT a HWT // Breed - only for NHAT and HWT
Číslo zápisu psa/feny pouze pro NHAT a HWT // FCI registration no. only for NHAT and HWT
Your answer
Čip nebo tetovací číslo psa pouze pro NHAT a HWT // Chip or tattoo no. only for NHAT and HWT
Vyberte možnost, podle které budete na zkouškách prokazovat identitu psa
Your answer
Datum narození psa pouze pro NHAT a HWT// DOB of the dog only for NHAT and HWT
Your answer
Číslo výkonnostního průkazu majitele pouze pro NHAT a HWT // No. of the working book only for NHAT and HWT
vyplňte číslo, případně "nebyl vystaven"
Your answer
Jméno a příjmení majitele pouze pro NHAT a HWT// The owner´s name only for NHAT and HWT
Your answer
Adresa majitele pouze pro NHAT a HWT// The owner´s address only for NHAT and HWT
Your answer
Číslo VP psovoda pouze pouze pro NHAT a HWT // No. of the handler´s working book only for NHAT and HWT
vyplňte pouze v případě, že psovodem není majitel/fill it in only in case if the owner is not handler at the same time
Your answer
Jméno a příjmení psovoda // The handler´s name *
Your answer
Vaše e-mailová adresa // Your email *
Your answer
Vaše tel. č. // Your phone no. *
Your answer
Chcete-li nám něco sdělit // If you wish to tell us something
Your answer
Jaké FCI organizace jste členem? pro NHAT a HWT // Which FCI organization are You member? only for NHAT and HWT
Your answer
Souhlasím s ostatními ustanoveními // I agree with other condition *
sponzor našich závodů
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms