ลงทะเบียนคนไทยกับสถานทูต ณ กรุงมาปูโต
* สำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่หรือมาท่องเที่ยวในโมซัมบิก
* สถานทูต ณ กรุงมาปูโต ขอความร่วมมือโปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แยกเป็นรายบุคคล (เช่น เด็กที่อยู่กับมารดา ให้กรอกแยกของมารดาและของเด็กคนละครั้ง)  
* ข้อมูลที่ท่านกรอกจะถือเป็นความลับ และจะใช้เพื่อประโยชน์ในราชการเท่านั้น เช่น เพื่อให้ความช่วยเหลือท่านในกรณีฉุกเฉิน การกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนจะทำให้สถานทูต ช่วยเหลือท่านได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

* ท่านสามารถติดตามข่าวสารสำคัญจากสถานทูต ณ กรุงมาปูโตได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
1. เว็บไซต์สถานทูตฯ https://maputo.thaiembassy.org/
2. Facebook สถานทูตฯ https://www.facebook.com/RTEMaputo/
3. กลุ่มไลน์สถานทูตฯ กับชุมชนไทย
3.1 กลุ่ม Thai Community MZ https://line.me/ti/g/C39r3QGjrf
3.2 กลุ่ม สถานทูตไทย กรุงมาปูโต & คนไทยมนเตเปซ https://line.me/ti/g/JBbuczx8Oq
Sign in to Google to save your progress. Learn more
คำนำหน้าชื่อ (Prefix) *
คำนำหน้าชื่ออื่นๆ โปรดระบุคำนำหน้าชื่อของท่าน
ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย ตามหนังสือเดินทาง (Full name in Thai as it appears on the passport) *
ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ตามหนังสือเดินทาง (Full name in English as it appears on the passport) *
หมายเลขหนังสือเดินทางไทย (Thai passport number) *
เมืองที่อาศัยอยู่ในโมซัมบิก (Name of the City) *
โปรดเลือกเพียง 1 เมืองเท่านั้น หากไม่มีชื่อเมืองที่ท่านอาศัยอยู่ กรุณาเลือก อื่นๆ (Other) แล้วระบุชื่อเมือง
ที่อยู่ในโมซัมบิก (Address in Mozambique) *
อีเมลที่ติดต่อได้ (Email)
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ (Telephone Number) *
โปรดระบุรหัสประเทศนำหน้า เช่น (+258) 877889905
ไลน์ไอดี (Line ID)
จุดประสงค์การเดินทางเข้าโมซัมบิก (Type of Visit) *
โปรดเลือกเพียง 1 ข้อ สำหรับเหตุผลอื่นๆ กรุณาเลือก อื่นๆ (Other) แล้วระบุจุดประสงค์การเดินทาง
อาชีพ (Occupation) *
โปรดเลือกเพียง 1 ข้อ สำหรับอาชีพอื่นๆ กรุณาเลือก อื่นๆ (Other) แล้วระบุอาชีพของท่าน
ชื่อองค์กรหรือสถานที่ทำงาน (Name of organization or work place)
ชื่อ-นามสกุล ผู้ที่ติดต่อได้ในประเทศไทย (Name of contact person in Thailand) *
ชื่อบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
ความเกี่ยวข้องกับผู้ที่ติดต่อได้ (Relationship) *
หมายเลขโทรศัพท์ผู้ที่ติดต่อได้ในประเทศไทย (Telephone number of contact person in Thailand) *
เบอร์โทรประเทศไทย เช่น 0818851122
วันที่เดินทางเข้า (หากทราบ) (Date of Arrival, if available)
โปรดระบุปี เป็น ปี ค.ศ. เช่น 2022
MM
/
DD
/
YYYY
วันที่จะเดินทางออก (หากทราบ) (Date of Departure, if available)
โปรดระบุปี เป็น ปี ค.ศ. เช่น 2022
MM
/
DD
/
YYYY
กรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน คนไทยในโมซัมบิกทุกคนสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากสถานทูต ณ กรุงมาปูโตผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy