Dny mladých hasičů 2019
Sbor dobrovolných hasičů Praha 1 z.s., Nové mlýny 3a, 110 00 Praha 1, IČ: 22875409 mail: tabor@hasicipraha1.cz
PŘIHLÁŠKA
Zájemce o účast
Příjmení *
Your answer
Jméno *
Your answer
Vyberte termín *
Úhrada za programový blok pondělí-pátek je 3.900,-Kč. Výzvu s údaji k úhradě zašleme s potvrzením zaregistrování přihlášky.
RODNÉ ČÍSLO – údaj nezbytný pro účely pojištění účastníka
Prvé dvě cifry rodného čísla = poslední dvojčíslí ROKU narození *
RRmmdd/xxxx ___ Účastníkovi musí být 6 let nejpozději k 15.červenci 2019 a nejvíce 13 let, proto lze vybrat pouze mezi ročníky 2006-2013
Druhé dvě cifry rodného čísla = dvojčíslí MĚSÍCE narození (děvčata +50) *
rrMMdd/xxxx
Třetí dvě cifry rodného čísla = dvojčíslí DNE narození *
rrmmDD/xxxx
ČTYŘČÍSLÍ rodného čísla - vpravo za lomítkem *
rrmmdd/XXXX
Your answer
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
Název *
MÍSTO TRVALÉHO POBYTU – shodné s trvalým pobytem matky
Ulice a orientační číslo domu (modré) *
Your answer
PSČ *
Your answer
Městská část / Město *
Uvádějte např: Praha 1 / Praha 6 / Praha 22 – NIKOLI název katastrálního území!!!
Your answer
Škola *
Your answer
Číslo ukončeného ročníku povinné školní nebo předškolní docházky *
(u víceletých gymnázií převeďte na číslo prima=6, sekunda=7, tercie=8, kvarta=9) Uveďte číslo ročníku, který bude ukončen ve školním roce 2018/2019.
Plavecká způsobilost *
Alergie ano/ne? *
Velikost trička *
(nutné pro výrobu trička)
Údaje o rodičích
Jméno otce *
Your answer
Příjmení otce *
Your answer
Telefon (9-ti místné číslo bez předvolby) *
Your answer
Zaměstnavatel otce + adresa
Your answer
Jméno matky *
Your answer
Příjmení matky *
Your answer
Telefon (9-ti místné číslo bez předvolby) *
Your answer
Zaměstnavatel matky + adresa
Your answer
Údaje pro identifikaci platby
Příjmení a Jméno majitele účtu (nebo název firmy) *
ze kterého bude placen účastnický poplatek - nutné pro párování plateb
Your answer
Číslo účtu bez kódu banky *
ze kterého bude placen účastnický poplatek - nutné pro párování plateb
Your answer
Kód banky *
(Účet, ze kterého bude placen účastnický poplatek - nutné pro párování plateb)
Prohlášení rodičů
Prohlašují tímto a potvrzuji správnost uvedených údajů a jsem připraven na vyzvání zodpovědné osoby provozovatele správnost údajů doložit. Dávám, tímto, výslovně souhlas s tím, aby Sbor dobrovolných hasičů Praha 1 zpracoval v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR) a Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. července 2017, výše uvedené osobní údaje. Sbor dobrovolných hasičů Praha 1 může používat mé osobní údaje ke své činnosti v souladu se zákonem a dále v nutném rozsahu pro svou činnost. Souhlas uděluji na dobu 5 let. Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat a Sbor dobrovolných hasičů Praha 1 mé údaje v souladu s výše uvedeným nařízením zlikviduje. Způsob zpracování údajů řeší vnitřní směrnice Sboru dobrovolných hasičů Praha 1.

Jsou mi známy dispozice provozu tábora, a uvedl/a jsem v této přihlášce veškeré aktuální údaje a případné změny, zjištěné po odevzdání této přihlášky, oznámím nejpozději před zahájením tábora. Dále se tímto zavazuji uhradit veškeré případné škody na majetku provozovatele tábora, případně dalších účastníků tábora, které dítě úmyslně způsobí.

Souhlasím s použitím fotografií, video a audiozáznamů pořízených na táboře pro propagační účely Sboru dobrovolných hasičů Praha 1.

E-mailová adresa pro komunikaci *
Prosíme věnujte vyplnění tohoto údaje zvýšenou pozornost, v případě nesprávného vyplnění nebude možné zaslat potvrzení o účasti
Your answer
Přihlášku vyplnil *
Your answer
Prosíme pro jistotu zkontrolujte správnost vyplněných údajů!
K okamžiku odeslání bude v databázi zájemců o účast zachycena odpovídající časová značka, podle které se budou řadit jednotlivé přihlášky.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service