Form đăng ký Hội thảo: "Flex - Công nghệ đa nền tảng"

Hội thảo Công nghệ mới là "món ăn" thường xuyên của các bạn sinh viên AiTi - Aptech nói riêng và của cộng đồng các bạn yêu thích CNTT nói chung. Hội thảo Công nghệ tại AiTi - Aptech được tổ chức hàng tuần, nhằm thúc đẩy việc chia sẻ thông tin về công nghệ mới giữa những cá nhân và doanh nghiệp làm về CNTT.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question