Formularz inicjatyw wolontariackich
Niniejszy formularz służy do zgłaszania inicjatyw wolontariackich z terenu Powiatu Bydgoskiego. Na jego podstawie będziemy mogli opublikować atlas dobrych praktyk, oraz przeprowadzić selekcję do konkursu. Informacje zbieramy w ramach zadania publicznego pn. "Promocja Wolontariatu Powiatu Bydgoskiego – profesjonalizacja samorządów, organizacji i grup nieformalnych poprzez działalność społeczną"
Prosimy o zgłaszanie inicjatyw, które są w trakcie realizacji lub były realizowane ( uzgodniliśmy od roku 2012 ). W przypadku wątpliwości co do wypełnienia formularza należy napisać o tym w mailu na adres: andrzejjurak@gmail.com, podając jednocześnie imię, nazwę organizacji/instytucji i telefon do kontaktu.

Istotą inicjatywy będzie zaprezentowanie idei wolontariatu, społecznej użyteczności, oraz przedstawienie założeń powstania Samorządowego Wolontariatu Branżowego. Inicjatywa ma promować samorządność i ideę pracy społecznej wśród dzieci
i młodzieży. Zostaną wypracowane założenia ramowe do programu edukacyjnego, który będzie można wdrażać w samorządach, organizacjach czy grupach nieformalnych. Niezbędnym wydaje się również przekazanie wiedzy teoretycznej ( podstaw prawnych wolontariatu), oraz praktycznej wynikającej z dobrych praktyk instytucji i organizacji. Inicjatywa będzie miała charakter trzyetapowy.
W pierwszym etapie zostanie powołany samorządowy zespół d.s. wolontariatu Zadaniem zespołu będzie opracowanie, przeprowadzenie i ewaluacja wspólnej ankiety dotyczącej wdrażania wolontariatu na terenie własnych samorządów.
Drugi etap to ogłoszenie konkursu na najciekawszą inicjatywę wolontariacką na terenie Powiatu Bydgoskiego. Rozstrzygniecie konkursu i prezentacja podczas seminarium podsumowującego 5 grudnia. Wraz z ogłoszeniem konkursu zostanie rozpoczęte opracowywanie/skład graficzny publikacji dotyczącej inicjatyw wolontariackich na terenie Powiatu Bydgoskiego, oraz opracowany zostanie logotyp Wolontariatu Samorządowego Powiatu Bydgoskiego. Publikacja ma być gotowa do 5 grudnia, kiedy będzie mogła być zaprezentowana uczestnikom seminarium. Nagrodami będą trzy pakiety promocyjne instytucji/organizacji laureatów.
Trzecim – finalnym etapem będzie zorganizowanie seminarium dotyczącego wolontariatu w Dniu Światowego Dnia Wolontariatu – 5 grudnia 2013r. Tutaj zostaną zaprezentowane wyniki ankiety, nastąpi rozstrzygnięcie konkursu, wystąpią zaproszeni goście. Planuje się zaproszenie osoby/osób pracujących na co dzień jako wolontariusze.
Dokonując zgłoszenia do konkursu wyraża się zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób będących na zdjęciach czy występujących w filmach w związku z realizacją Projektu, na materiałach i stronach www dotyczących jego realizacji.


Komunikacja z organizatorami akcji:
mailowa: andrzejjurak@gmail.com

pocztowa: Towarzystwo Rozwoju Gminy Dobrcz
ul. Długa 50, 86-022 Dobrcz
z dopiskiem "Wolontariat 2013"
1. Nazwa organizacji / instytucji *
Tutaj należy podać nazwę wg dokumentów formalnych, np. KRS lub statutu
2. Nazwa inicjatywy *
Tutaj należy podać nazwę wg dokumentów formalnych, np. wniosku, umowy, itd.
3. Opis inicjatywy ( max 500 znaków) *
Krótkie streszczenie inicjatywy, proszę podać kluczowe elementy z realizacji inicjatywy.
4. Cele inicjatywy *
Proszę podać max 5 celów
5. Efekty / rezultaty ( max 200 znaków ) *
Proszę opisać krótko w oparciu o cele
6. Finanse, w tym wkład pracy społecznej *
Proszę podać całkowitą wartość inicjatywy, w tym wyceniony wkład pracy. Jeżeli wkład wolontariatu nie da się wycenić, to proszę podać przybliżoną ilość godzin pracy wolontariuszy w inicjatywie.
7. Opis udziału wolontariuszy ( max 500 znaków ) *
W tym pytaniu proszę o podanie danych liczbowych / ilościowych, oraz konkretne działania wolontariuszy, np. 5 godzin pracy w świetlicy, 6 wolontariuszy kwestowało, 60 godz. zarządzania, itd. Jeżeli to możliwe, proszę podać ilość w podziale K / M, wiek, status na rynku pracy.
8. Zdjęcia z inicjatywy *
Prosimy o nagranie i przesłanie płyty CD ze zdjęciami do organizatorów akcji. Również jeżeli są to inne materiały ( ulotki, wycinki, skany, itd.) Zdjęcia można wysłać mailem: andrzejjurak@gmail.com, lub wysłać pocztą na adres naszego stowarzyszenia ( podany u góry na końcu opisu )
9. Kontakt *
Prosimy o podanie imienia, telefonu i maila osoby zgłaszającej inicjatywę.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy