Skúšky obedience 12. máj 2018
Oficiálne a neoficiálne skúšky obedience, 12.5.2018
Propozície na skúšky
Dátum: 12.5.2018 (sobota)

Miesto konania: KK Lovely dog, Banská Bystrica,
Sládkovičova ulica (nemá číslo), súradnice: 48°42'07.9"N 19°07'39.0"E, mapka je na www.lovelydog.sk

Počet cvičiacich účastníkov: obmedzený

Rozhodca: Ing. Pavol Tamáši
Steward: Ludevít Krampe

Kontakt: denisa@lovelydog.sk

Začiatok akcie: 8:00 hod.
Prezentácia pretekárov musí byť ukončená minimálne 15 minút pred začiatkom ich triedy.
Predpokladaný koniec akcie: 16:00 hod.

Účastnícky poplatok: 20 EUR (oficálne skúšky)
10 EUR (neoficiálne skúšky)

Platbu za účastnícky poplatok prosím uhraďte na účet:
IBAN: SK1809000000005110957033, Slovenská sporitelňa, a.s.
Variabilný symbol: 12052018 a do poznámky pre prijímateľa uveďte svoje meno + meno psa + triedu
Účastník je prihlásený na skúšky až po zaplatení poplatku, inak jeho miesto aj po zaslaní prihlášky bude posunuté ďalšiemu účastníkovi.

Dátum uzávierky prihlášok je do 30.4.2018

Priebeh akcie
Ako prví budú posúdení účastníci v triede OB3. Následne nastúpia účastníci v triedach podľa nasledovného poradia: OBZ, OB1 a OB2. Potom nasleduje vyhodnotenie oficiálnej časti.

Po vyhodnotení týchto skúšok sa začne neoficiálna časť, kedy nastúpia prihlásení účastníci na neoficiálne skúšky a okrem dlhodobého odloženia predvedú so svojím psom 4 cviky zo skúšobného poriadku obedience, platného od 1.2.2017. Tieto cviky si môžu vybrať na základe svojho rozhodnutia. Rozhodca ich posúdi ako OBZ. Po každom cviku si môže psovod psíka odmeniť.

Podmienky účasti a iné organizačné pokyny
1) Na akciu majú povolený prístup len zdravé a riadne očkované psy (potrebný očkovací preukaz).
2) Ku skúškam bude pripustený len pes, ktorý má vystavenú pracovnú knižku ZŠK a musí ju odovzdať pred nastúpením na skúšku.
3) Účasť háravých sučiek nie je povolená.
4) Prosíme, aby si všetci odpratávali exkrementy po svojom psovi, aby nedochádzalo k znečisťovaniu súťažných a okolitých priestorov (kôš bude k dispozícii).
5) Na cvičisku bude zabezpečená voda pre psíkov donesená v bandaskách, nie je tam WC.
6) Parkovať môžete priamo pri cvičisku.
7) Cvičisko je oplotené, v okolí cvičiska si môžete vyvenčiť svoje psy, do lesa je vstup možný len na vodidle vzhľadom na poľovný revír. Na ploche cvičiska by mali byť psy v prepravkách, prípadne v autách, aby sme nerušili cvičiace psy.
Všetky ďalšie otázky smerujte na e-mail, prípadne do komentov na FB.

Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms