แบบประเมินความพึงพอใจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แบบสอบถามชุดนี้เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี ของศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อที่จะได้นำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
เพศ :
โปรดระบุความสัมพันธ์กับหน่วยงาน : (การเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
อายุ :
Your answer
ความพึงพอใจ: ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
ความพึงพอใจ : ด้านขบวนการขั้นตอนการให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ/การทำงาน มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสม ตรงเวลา
การประสานงาน มีการชี้แจงข้อมูลข่าวสารให้ทราบล่วงหน้า
ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ความไม่พึงพอใจ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy