Aksaray Teknopark Ön Başvuru Formu
Kişisel Verilerin İşlenme Amacı KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz; 
• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun 
• Doğru ve gerektiğinde güncel 
• Belirli, açık ve meşru amaçlar için 
• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü 
• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde Aksaray Teknopark'ın aşağıda yer alan faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir. Aksaray Teknopark'ın faaliyetleri; 
• Bölgede faaliyet göstermek isteyen firmaların işlemlerini yürütmek ve alan sağlamak
• Hibe programları ve ortaklıklar oluşturmak 
• Üniversite-Sanayi iş birliği faaliyetleri düzenlemek
• Eğitimler ve Seminerler düzenlemek 
• Faaliyetlere ait iletişimi sağlamak ve yürütmek 
Kişisel Verilerin Aktarımı 
KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Aksaray Teknopark'ın faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (program ortağı, işbirliği yapılan kurum, tedarikçi, bağışçı, yöneticiler, hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşları, hukuken yetkili özel hukuk kişileri ya da yurt dışı ülkeler) aktarılabilecektir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, Aksaray Teknopark tarafından 
• Başvuru Formlarının Değerlendirilmesi gibi kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak Aksaray Teknopark'ın faaliyetlerini sürdürülebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 
Kişisel Veri Sahibinin Hakları KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; 
a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili Aksaray Teknopark'a yazılı olarak başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir. Başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerinizi tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla Bahçesaray Mah. 171 / Mühendislik Cad. No:16 Merkez/Aksaray Türkiye adresine ulaştırmanız gerekmektedir.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Okudum, anladım, onaylıyorum. *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy