Uitleenformulier k.ERF

Met dit formulier kan u bij de uitleendienst van Erfgoedcel k.ERF materiaal ontlenen. De voorwaarden voor ontlening vindt u in het “Reglement Uitleendienst”. Voor meer informatie over dit reglement en de procedure kan u terecht bij Erfgoedcel k.ERF.
Gelieve dit formulier minstens 15 werkdagen vóór de ontleningsdatum in te vullen en door te sturen.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question