ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์

แบบสำรวจนี้เพื่อทำการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บเว็บบล็อกและข้อมูลบางส่วนจะนำไปปรับปรุงเว็บเว็บบล็อก เพื่อสนองต่อการบริการให้มากที่สุด ซึ่งคำตอบของท่านทุกข้อมีความสำคัญยิ่ง ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

1. ข้อมูลทั่วไป

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1.แหล่งข้อมูล
  2.ภาษาเข้าใจง่าย กระชับ อธิบายชี้แจงข้อมูลได้ชัดเจน
  3.ข้อมูลเป็นปัจจุบันและถูกต้อง
  4.ข้อมูลที่นำเสนอครบถ้วนตรงกับความต้องการ
  Please enter one response per row
  5.ความรวดเร็วในการเข้าถึงหน้าเว็บเพจ
  6.ใช้งานง่ายและสะดวกในการค้นหาข้อมูล
  7.สามารถถ่ายทอดความรู้ได้
  Please enter one response per row
  8.ตัวอักษรอ่านง่าย ชัดเจน และถูกต้อง
  9.ภาพ สี และการออกแบบมีความเหมาะสม
  Please enter one response per row
  1.การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
  Please enter one response per row
  This is a required question