ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА СПЕЦКУРСІВ, ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ КАФЕДРИ ТЕОРІЇ Й МЕТОДИКИ ДОШКІЛЬНОЇ, ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ТА МОВНИХ КОМУНІКАЦІЙ - 2019
Чи є необхідність викладання запропонованих тем на курсах підвищення кваліфікації? *
Так
Ні
Тема не стосується мого напряму діяльності
Інтегроване навчання як один із напрямів сучасної освіти
Нормативно-законодавча база початкової школи
Дитиноцентристські технології в сучасній освіті
Формування ключової компетеності «уміння вчитися» в початковій школі
Актуальні питання викладання курсу за вибором «Українознавство» у початковій школі
Інтегровані заняття в закладі дошкільної освіти. Використання коректурних таблиць
Ділове українське мовлення
Спецкурс. Медіаосвіта
Методика роботи з НПП «Інтелект України»
Превентивне виховання дітей та шкільної молоді
Шляхи запобігання девіантної поведінки дітей та шкільної молоді
Превентивне виховання дітей та шкільної молоді в позакласній та позашкільній роботі
Управління превентивним середовищем закладу освіти
Індивідуалізація навчального процесу в Новій українській школі
Основи здоров’язбереження в закладі дошкільної освіти
Особистість вчителя початкових класів (педагогічних працівників закладів дошкільної освіти) як конкурентоспроможного фахівця
Вікові особливості та життєві компетентності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку
Шляхи і засоби підвищення ефективності ділового спілкування педагогів
Особливості організації освітнього середовища за концепцією Нової української школи
Методика проведення ранкових зустрічей
Особливості викладання навчального інтегрованого курсу «Я досліджую світ»
Використання інтелектуальних карт та інфографіки під час навчально-виховного процесу в початковій школі
Патріотичне виховання дошкільників
Соціалізація дошкільника
Компетентнісний підхід до навчання учнів на уроках природознавства
Розвиток дитини раннього віку
Інтерактивні форми і методи навчання як засіб підвищення професійної компетентності педагога
Спецкурс. Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU: педагогічний аспект
Формування творчих здібностей дітей дошкільного віку
Розвиток творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку засобами образотворчого мистецтва
Система роботи з розвитку зв’язного мовлення учнів початкових класів
Навчання дітей дошкільного віку елементів грамоти
Організація образотворчої діяльності дітей дошкільного віку
Методика навчання грамоти молодших школярів
Трудове виховання молодших школярів в межах інтегрованого навчання
Трудове виховання дошкільників
Особливості організації інклюзивного освітнього середовища: принципи універсального дизайну та розумного пристосування, ресурсна кімната, медіатека
Розвиток естетичних компетенцій сучасних педагогів засобами декоративно-ужиткового мистецтва
Технологічні аспекти виготовлення аксесуарів у сучасній трудовій підготовці учнів
Навчання молодших школярів розв’язувати сюжетні задачі в умовах варіативності освітнього процесу в початковій школі.
Проблеми дитячого читання та шляхи їх розв‘язання
Нестандартні уроки позакласного читання
Використання методу проектів у початковій школі
Формування дослідницьких умінь молодшого школяра
Організація дослідницької діяльності в закладі дошкільної освіти
Використання методу проектів у закладі дошкільної освіти
Економічне виховання в закладі дошкільної освіти
Особливості реалізації навчальної програми з математики в умовах Нової української школи
Ваші пропозиції *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти" Херсонської обласної ради. Report Abuse - Terms of Service