Εγγραφή στο Σύλλογο Γονέων

Παρακαλούμε συμπληρώστε το παρακάτω ερωτηματολόγιο και κάποιο μέλος του Δ.Σ. θα έρθει σ' επαφή μαζί σας προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή. Αυτό γίνεται για λόγους ασφαλείας και για την διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων. Η εγγραφή στο Σύλλογο γίνεται βάση του καταστατικού του (άρθρο 5) το οποίο μπορείτε να βρείτε στο blog του Συλλόγου
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question