Friplatser inom KFUM Umeå Idrott!

För dig som inte själv har möjlighet att finansiera ett läger eller träningsavgift, finns möjligheten att söka friplats dvs att anmäla dig själv eller ditt barn till en träningsgrupp utan kostnad. Denna unika möjlighet kan vi erbjuda tack vare stöd från fonder och bidragsgivare. Ansökan är konfidentiell och behandlas av fördelningsgrupp.

Observera att din ansökan inte garanterar dig någon friplats utan bedöms av gruppen för friplatssökande och meddelas innan träningen startar. Personal och fördelningsgrupp har sekretesskyldighet i alla frågor som rör ansökningar om friplatser. Observera att mer än ett barn per familj kan beviljas friplats.

Har du frågor eller funderingar hör av dig till idrott@kfum.nu
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question