Kuiz 1 Sains Tahun 6
10 Soalan mengandungi 10 markah. Tulis nama dan kelas sebelum mulakan kuiz.
Nama *
Nama Sekolah *
Kelas *
1. Hasya telah membuat kajian tentang benda-benda hidup. Manakah antara berikut adalah ciri-ciri benda hidup yang telah Hasya temui? *
1 point
2. Rajah 1 menunjukkan dua orang atlet yang sedang bersaing dalam satu acara sukan. Di antara jenis-jenis makanan berikut, yang manakah paling sesuai untuk diambi! oleh mereka yang menyertai acara sukan? *
1 point
Captionless Image
3. Rajah 2 menunjukkan sebahagian daripada beberapa peringkat tumbesaran manusia; P. Q, R danS. Manakah antara berikut adalah urutan peringkat tumbesaran manusia yang betul? *
1 point
Captionless Image
4. Manakah di antara berikut adalah betul unluk mengukur pertumbuhan anak pokok? *
1 point
5. Tumbuhan mempnnyai peranan yang penting kepada hidupan Iain. Sekiranya tumbuhan ditebang secara berleluasa, apakah kesan utama yang akan berlaku? *
1 point
6. Apakah yang dimaksudkan dengan proses perkumuhan? *
1 point
7. Adam ingin mengukur ukur lilit bola yang baru dibelinya. Apakah cara yang Adam patut buat supaya ukuran yang akan diperolehinya adalah betul dan tepat ? *
1 point
8. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengukur isipadu sebiji batu dengan kaedah sesaran air. Berdasarkan langkah-langkah di bawah, susun semula mengikut urutan yang betul? *
1 point
Captionless Image
9. Rajah 9 adalah sebuah jadual yang menunjukkan ukuran panjang bagi empat buah meja P, Q, R dan S. Manakah di antara carta palang berikut adalah betul bagi mewakili jadual pada rajah 9? *
1 point
Captionless Image
10. Haziq ingin menyimpan sebitah pisau yang tajam di satu tempat yang selamat. Apakah cara paling sesuai supaya pisau itu tidak berkarat? *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy