Inschrijving dialoogtafels "omgaan met verontrusting"
Elke hulpverlener die actief is in de Vlaamse jeugdhulpverlening is vertrouwd met de termen verontrusting en maatschappelijke noodzaak.
Zowel het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg als het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling spelen als gemandateerde voorziening hierbij een cruciale rol.
Maar, al zijn de termen gedefinieerd en is de rol van de actoren afgelijnd, toch worden we in de dagelijkse praktijk regelmatig geconfronteerd met onduidelijkheden of interpretatieverschillen.

Daar wil het Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp Oost-Vlaanderen (IROJ) iets aan doen. Samen met de Netwerkstuurgroep Jeugdhulp Waas & Dender organiseren we dialoogtafels rond verontrusting en maatschappelijke noodzaak. Doelstelling is dat dit de samenwerking en afstemming tussen de brede jeugdhulp en de gemandateerde voorzieningen ten goede komt.

Een dialoogtafel bestaat uit een groep van een 10-tal hulpverleners. Aan de hand van reële en geanonimiseerde casussen wordt met lokale partners jeugdhulp, OCJ en VK ingegaan op het omgaan met verontrusting en met het vermoeden van maatschappelijke noodzaak binnen de jeugdhulp en in de samenwerking met de gemandateerde voorzieningen. In groep wordt de situatie uitgediept vanuit verschillende perspectieven, de ervaren knelpunten worden besproken en aangrijpingspunten voor praktijk en structurele afstemming worden in kaart gebracht. Dit biedt kansen om de toekomstige samenwerking verder te optimaliseren.

Werkwijze?
We organiseren drie tafels met elk een eigen insteek:
- Tafel 1 vertrekt vanuit reële (lopende) casussen met als insteek de mogelijke samenwerking met de GV te exploreren en/of versterken. Bv. is in deze casus een M-doc een juiste beslissing?

- Tafel 2 vertrekt vanuit reële (verlopen) casussen met als insteek de mogelijke verschillen inzake rolinvulling tussen beide GV’s te bespreken, met als doel de samenwerking verder te optimaliseren. Bv. waarom komt een M-doc terug? Wat wordt bedoeld bij RTH nog niet voldoende uitgeput?

- Tafel 3 vertrekt vanuit een beleidsinsteek. Hoe we in een gezamenlijke casus zorg kunnen blijven bieden aan de medewerkers. Welke impact heeft een M-doc op de werking. Bv. ‘Verontrusting’ is meer en meer een opdracht geworden, terwijl vroeger dit doorgesluisd kon worden naar bijzondere jeugdzorg. En men kan niet meer bezig zijn met eigen thema’s.

Voor wie?
Hulpverleners uit de zes sectoren jeugdhulp die met beide voeten in de dagelijkse praktijk staan en medewerkers van de gemandateerde voorzieningen. Voor tafel 3 gaan we op zoek naar beleidsmedewerkers.

Waar en wanneer?

De dialoogtafels gaan door op donderdag 21/02/2019 in het CAW in Dendermonde:
Onze Lieve Vrouwkerkplein 30
9200 Dendermonde
Dit van 13u30 tot 16u30.
Betalende parking is mogelijk op de parking van de bibliotheek.

Programma:
13u30: onthaal en koffie
14u: korte inleiding voorzitter netwerkoverleg Waas en Dender met erna start van de tafels.
16u: afronding en korte reflectie van de namiddag
16u30: einde

Inschrijven?
Deelname is gratis, maar we vragen je om wel op voorhand in te schrijven.
Met vermelding van naam, organisatie, functie en voorkeur van tafel. Met bijgevoegd sjabloon in de begeleidende mail kunt u uw casus neerschrijven of een eventuele vraag stellen om aan bod te laten komen.

Email address *
Naam *
Your answer
Voornaam *
Your answer
Organisatie *
Your answer
Inschrijving *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service