Prihláška do Športového plaveckého klubu Polície Pezinok pre základné školy 1. ročník 2022/23
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Informácie o dieťati:
Meno a Priezvisko dieťaťa: *
Rok narodenia dieťaťa: *
Základná škola *
Informácie o zákonnom zástupcovi:
Meno a Priezvisko zákonného zástupcu: *
Tel. kontakt zákonného zástupcu (+421 9xx xxx xxx): *
Email zákonného zástupcu: *
Trvalé bydlisko: (ulica, mesto, PSČ): *
Prehlásenie o zdravotnom stave a spôsobilosti absolvovať plavecký výcvik.
Prehlasujem, a svojím podpisom potvrdzujem, že nie som si vedomý žiadnych zdravotných obmedzení, ktoré by bránili hore menovanému absolvovať plavecký výcvik. (V prípade zdravotných obmedzení je nutné odovzdať lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa.) *
Iné oznamy o zdravotnom stave dieťaťa:
Podmienky a pravidlá fungovania v ŠPKPK
V cene je zahrnuté:  absolvovanie predpísaného počtu tréningových jednotiek (TJ – 60 min.) v školskom roku 2022/2023 vo vopred dohodnutých termínoch.
Plavci sú povinní prísť na bazén minimálne 5 min. pred začiatkom samotného tréningu. Opakované neskoré príchody budú konzultované so zákonným zástupcom, ktorých týmto žiadame o pochopenie a spoluprácu.
ŠPKPK nezodpovedá za prípadnú neúčasť člena na plaveckom tréningu, preto prípadné náhradné tréningy sú možné len po dohode so zodpovedným trénerom Mgr. Vladimírom Kočím.
Prípadnú neúčasť plavca na tréningovom procese prosím oznámiť vopred na klubový mail.
V prípade, že sa z objektívnych príčin (havária na plavárni, zatvorená prevádzka z dôvodu chrípkovej epidémie vyhlásenej štátnym hygienikom, choroba viacerých trénerov) neuskutoční predpísaný počet tréningových jednotiek (TJ), je možné požiadať o vrátenie alikvotnej čiastky za neabsolvovaný počet TJ.
Všetci členovia ŠPKPK – sú povinní dodržiavať záväzné nariadenia prevádzkovateľa objektu plavárne v Pezinku a v Hip centre Pezinok.  
Striktne dodržiavať zákaz zdržiavania sa rodičov v priestoroch plavárne počas tréningového procesu. Vstup len 5 min. pred začiatkom tréningu a pred skončením samotného tréningu. (Výnimka z tohto pravidla možná len zo zdravotných dôvodov plavca (napr. diabetes) po dohode so zodpoved. trénerom Mgr. Danielom Ryškom, alebo iným zodpovedným  trénerom.
Vstup do priestorov šatní, spŕch a samotnej plavárne len v hygienickej obuvi určenej na pohyb v mokrom prostredí – šľapky
Striktne dodržiavať zákaz konzumácie potravín v priestoroch bazéna. (Výnimkou sú nápoje určené na pitný režim počas tréningového procesu.)
Povinná výbava plavca: plavky (u dievčat celé), plav. čiapka, plavecké okuliare, šľapky, osuška, doporučené pri šport. tréningu vhodný pitný režim.
Moje dieťa a ja som si vedomý, že účasť na tréningu  je potenciálne nebezpečná činnosť. Sme si vedomí všetkých nebezpečenstiev spojených s účasťou v tomto športe, vrátane pošmyknutia a následného pádu, kontaktu s ďalšími účastníkmi tréningu, účinkami počasia, dopravy a ďalších nebezpečných podmienok spojených so športovým tréningom. O všetkých podobných nebezpečenstvách som svoje dieťa oboznámil.

Ide o naše deti, a ich bezpečnosť a pohodu počas tréningového procesu. Aj vy môžete k tomu prispieť dodržiavaním hore vypísaných pravidiel.
Potvrdzujem svoj súhlas s hore uvedenými podmienkami: *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy