แบบประเมินนิทรรศการ การปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา (เฉพาะนักศึกษา)
ชั้นปี (เฉพาะนักศึกษา)
คณะ
Your answer
ท่านมีความพึงพอใจในรูปแบบการจัดกิจกรรมในระดับใด
ความรู้ที่ได้รับจากการเยี่ยมชมนิทรรศการ
ตวามน่าสนใจของนิทรรศการ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of rsu.ac.th. Report Abuse