**ขอเลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. อย่างไม่มีกำหนด
ขอเลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาฯ อย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากมีการระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลายประเทศ และมีผู้ติดเชื้อโรค COVID-19 เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามข่าวสารโรงเรียนคุณภาพได้ที่เว็บไซต์ http://smt.ipst.ac.th/ ค่ะ
This form was created inside of The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST). Report Abuse