שאלון מיפוי תכנית "התאמת מערכת החינוך למיומנויות המאה ה- 21"

אפיון והערכת מידת השימוש בסביבה מקוונת להוראה וללמידה

מורה יקר/ה

לפניך שאלון המיועד לאפיין ולהעריך את מידת השימוש שאת/ה עושה בסביבה המקוונת לצרכי הוראה למידה.
מטרת השאלון היא לקבל מידע לצורך ההתפתחות המקצועית של המורים בתוכנית "התאמת מערכת החינוך למיומנויות המאה ה-21".
אנא מלאו השאלון בקפידה.
בסיום לחצו על כפתור "submit"
תודה מראש
גף יישומי מחשב בחינוך המחלקה למינהל בית ספרי, סביבות למידה וחט"צ
מנהל מדע וטכנולוגיה האגף לחינוך יסודי

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  1. מידת השימוש בסביבה מתוקשבת

  ארגון, איתור וחיפוש מידע בתיקיות בדיסק
  טיפול בקובץ: שמירה, העתקה, מחיקה
  Please enter one response per row
  כתיבה ועיצוב טקסט
  הוספת צורות אוטומטיות, שימוש בסרגל ציור ועיצוב word art
  הוספת תמונה, שינוי גודל, בחירת מקטע ממנה
  הוספת טבלה ועיצובה, טיפול בגלישת טקסט, חזרה על שורות כותרת
  הוספת הפנייה (היפרלינק) לאתר, לקובץ, למקום אחר במסמך (סימניה)
  Please enter one response per row
  יצירת שקופית המורכבת מטקסט, גרפיקה, תמונות
  יצירת הפניות בתוך המצגת: לאתר, לקובץ, לשקופית
  הוספת סרטון, תמונה, אנימציה, קול
  Please enter one response per row
  כתיבת ערך טקסטואלי או מספרי בתאי גיליון
  שימוש בפונקציות פשוטות: ממוצע, סכום
  שימוש באשף התרשימים ליצירת גרף
  Please enter one response per row
  חיפוש מידע באמצעות מנוע חיפוש
  קיטלוג אתרים במועדפים כולל בתיקיות שיצרת
  הורדה/שמירה של קבצים ותמונות באינטרנט
  Please enter one response per row
  שימוש בדואר אלקטרוני: קבלה, שליחה, העברה, צירוף קובץ
  ניהול ספר כתובות בדואר אלקטרוני
  שימוש בתוכנת מסרים מיידים כגון MSN גוגולטוק, ICQ
  כתיבת תגובות בפורום או בלוג
  Please enter one response per row
  שימוש במנב"ס/ מנבסון
  שימוש במאגרי תוכן לימודיים לצורך הוראה, כדגוגמת: אופק, גלים, בריינפופ או במאגרי תוכן ייעודיים
  Please enter one response per row

  2. הוראה בסביבה מתוקשבת

  אני משתמש/ת במהלך השיעור בכיתה במחשב + מקרן ו / או במחשבים הנמצאים בכיתתי, לצורך הצגת מידע, הסבר או הדגמה
  אני מעלה לאתר הבית ספרי משימות לימודיות ו/או תכנים להרחבת הידע של תלמידי
  אני נוהג/ת לתת לתלמידי משימות מתוקשבות המיועדות לתרגול ושינון, לפתרון בעיות ולשימוש במקורות מידע
  אני מפתח/ת בעצמי משימות מתוקשבות בתחומי דעת שונים (2 משימות בשנה לפחות)
  אני מנחה את תלמידי להישמר מפני סכנות אפשריות הקשורות לשימוש ברשת האינטרנט כגון: פגיעה בפרטיותם, התמכרות לרשת, פגיעה בזכויות יוצרים, קניין רוחני, הוצאת דיבה וכדומה
  Please enter one response per row
  אני משתמש/ת בכלים ממוחשבים (מעבד תמלילים) לכתיבת מסמכים, דפי פעילות, עבודות, מבחנים ועוד
  אני יוצר/ת עבור תלמידי משימות כתיבה בכלים מתוקשבים מגוונים: מעבד תמלילים, מצגת, בלוג, קבוצות דיון
  אני משתמש/ת בפונקציות דיגיטליות שונות לצורך קידום הכתיבה של תלמידי (תיקון שגיאות כתיב, כתיבת הערות, שמירת טיוטות, מילון ועוד)
  אני מכוון/ת את תלמידי לנהל פורטפוליו דיגיטאלי של עבודותיהם
  אני מזמן/ת לתלמידי משימות כתיבה שיתופיות בכלים המאפשרים כתיבה שיתופית כמו: קבוצות דיון, wiki, בלוג,
  אני מלמד/ת את תלמידי מיומנויות לשכתוב ועריכת טקסט (עימוד, פיסקה, תבליטים ומספור...)
  Please enter one response per row
  אני משתמש/ת במשימות ו/או מבחנים ממוחשבים לצורכי הערכת תלמידי שהכנתי בעצמי
  אני משתמש/ת במשימות ו/או מבחנים ממוחשבים לצורכי הערכת תלמידי שקיבלתי מן המוכן
  אני מעריך/ה את תלמידי באמצעות פורטפוליו דיגיטלי
  אני משתמש/ת בכלים ממוחשבים לאיסוף נתוני הערכה ומעקב אחר התקדמות תלמידי
  אני נותן/ת משוב לתלמידי בכלים מתוקשבים כמו: דוא"ל, פורומים, בלוג, wiki
  אני משתמש/ת בכלים ממוחשבים לניתוח ועיבוד ממצאים לצורך הסקת מסקנות
  אני מפרסם/ת ברשת את תוצרי הלומדים לצורך הערכת עמיתים
  Please enter one response per row

  חוות דעת

  1. השימוש במחשב מייעל את העבודה
  2. שילוב המחשב בהוראה מאפשר מתן מענה לסגנונות למידה שונים
  3. שילוב המחשב בהוראה מאפשר מתן מענה לתחומי עניין מגוונים
  4. באמצעות המחשב ניתן לפתח את חשיבתם של התלמידים
  5. השימוש במחשב מפתח אצל הלומדים מיומנויות למידה (קריאה, כתיבה, מיזוג טקסטים, חיפוש מידע ועוד..)
  6. יתרונותיו של המחשב עולות על חסרונותיו
  7. שילוב המחשב בלמידה תורם לקידום הישגי התלמידים
  Please enter one response per row