Zgłoszenie na II Ogólnopolskie Spotkanie Młodych Technologów Żywności.

II Ogólnopolskie Spotkanie Młodych Technologów Żywności "Żywność, surowce, technologia, dystrybucja" organizowane prze Koło Naukowe Technologów Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w dniach 25-26 kwietnia 2014.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question