Gå med i det europeiska patientregistret (barn och ungdomar)
COVID-19 (Coronavirus) -pandemin har snabbt infekterat hundratusentals människor över hela världen. Även om många personer med COVID-19-infektioner har milda eller inga symtom, kan en betydande del av patienterna bli rejält sjuka. För närvarande finns det inte så mycket kunskap om hur patienter med reumatiska sjukdomar eller autoimmuna tillstånd, av vilka många använder mediciner och läkemedel som undertrycker immunförsvaret, påverkas av viruset.

Denna undersökning är avsedd för barn och ungdomar, och ska fyllas i av deras förälder, vårdnadshavare eller vårdgivare.

Du kommer att kunna gå med i studien på ditt barns vägnar genom att fylla i den första undersökningen som kommer att fråga om deras medicinska historia och mediciner som de tar. Sedan kommer vi varje vecka att be dig fylla i en kort undersökning för att notera eventuella symtom som de kan ha utvecklats och om de har diagnostiserats med COVID-19. I så fall kommer vi att be dig om mer information om hur de behandlades och hur de återhämtade sig från sjukdomen.

Vi måste samla in din e-postadress så att vi kan skicka uppföljningsundersökningar. Men din e-postadress tas bort från uppgifterna innan de analyseras. Vi kommer aldrig att dela din e-postadress med någon annan.
Skicka inte någon annan personlig information (som ditt namn, adress eller kontaktinformation) med detta formulär. Du behöver inte fylla i formuläret och är fri att lämna studien när som helst. All behandling eller stöd du får kommer inte att påverkas om du väljer att inte delta. Information som samlas in kommer att analyseras anonymt av vårt forskningskonsortium. En kopia av vårt integritetsmeddelande finns på vår webbplats, www.jarproject.org/covid.

I denna undersökning frågar vi om "reumatologiska tillstånd". Detta inkluderar också autoinflammatoriska sjukdomar och autoimmuna tillstånd.

Informationen du tillhandahåller i denna undersökning delas inte med ditt barns läkare eller vårdgivare. Om du är orolig för deras symtom eller hälsa, måste du söka råd från deras läkare.

Logga in på Google för att spara förloppet. Läs mer
Jag är redo. *
Nästa
Rensa formuläret
Skicka aldrig lösenord med Google Formulär
Formuläret skapades på Juvenile Arthritis Research. Anmäl otillåten användning