แบบลงทะเบียน อบรมการใช้งานโปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับงานสรุปผลโครงการ กิจกรรม และงานวิจัยในการทำงาน
ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนครบกำหนดแล้ว ท่านสามารถติดตามกิจกรรมอบรมอื่นๆ ได้ทางเพจ CELT KMUTT

ขอบคุณค่ะ
This form was created inside of King Mongkut’s University of Technology Thonburi. Report Abuse