Konkurss "NVO - ilgtspējīgai Latvijai"
NOLIKUMS

Konkursa aktīvām un darbīgām NVO “NVO – ilgtspējīgai Latvijai” mērķis ir rosināt nevalstiskā sektora organizācijas dalīties ar savām iniciatīvām un projektiem, kas sekmē un veicina Latvijas ilgtspējīgu attīstību, un ir saistīti ar kādu no 17 ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM).

Šī gada jūlijā Latvija ANO prezentēs Latvijas Brīvprātīgo nacionālo ziņojumu par Ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu. Lai aktualizētu un popularizētu NVO sektora ieguldījumu valsts attīstībā, Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS), izstrādās papildus ziņojumu, kurā tiks ietverti politikas viedokļi un labās prakses piemēri (lasīt vairāk www.stories.lapas.lv). Ziņojums tiks prezentēts ANO papildus pasākumā, kā arī izplatīts nacionālā un starptautiskā līmenī.

Visi konkursa pieteikumi, kas būs iesniegti atbilstoši konkursa prasībām, tiks sistematizēti un publicēti LAPAS attīstības stāstu sadaļā www.stories.lapas.lv , interesantākie - tulkoti un ievietoti starptautiskā ilgtspējības attīstības iniciatīvu piemēru katalogā, ko izveidojis A4SDGs.

Konkursa uzvarētājus izvēlēsies starpnozaru pārstāvju komisija, balstoties uz šādiem kritērijiem:
1. Projekta / iniciatīvas ietekmes apjoms.
2. Projekta / iniciatīvas iesaistīto mērķa grupu skaits.
3. Inovācija, radošums.

Konkursa uzvarētāji tiks apbalvoti festivālā LAMPA 29. jūnijā.

KONKURSA RĪKOTĀJS

Biedrība “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS)

KONKURSA PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ

07.05.2018.
Pieteikumus lūdzam aizpildīt tiešsaistē https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMKUhBsLJ0E7KnlFf_oGk1zEx81r288jEeF6wbEOvFeCEVfg/viewform.

Papildus informāciju par konkursu var saņemt, rakstot uz lapasinfo@gmail.com.

KONKURSA ATBALSTĪTĀJI

International Forum of National NGO Platforms (IFP), Eiropas Savienība

DALĪBAS NOTEIKUMI

Konkursā var pieteikties ikviena Latvijā reģistrēta nevalstiskā organizācija. Viena organizācija var iesniegt vairākus pieteikumus.

Pieteikties dalībai konkursā var tikai tiešsaistē https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMKUhBsLJ0E7KnlFf_oGk1zEx81r288jEeF6wbEOvFeCEVfg/viewform

Projektā var pieteikt iniciatīvas un projektus, kuri ir uzsākti un notiek vai, kuru īstenošana ir pabeigta.

Konkursa pieteikumos ietvertajam stāstam par iniciatīvu vai projektu jābūt tieši saistītam ar kādu (vienu vai vairākiem) ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Ilgtspējīgas attīstības mērķi (The Sustainable Development Goals) jeb Globālie mērķi, ir universāls rīcības ietvars, lai mazinātu nabadzību, aizsargātu planētu un nodrošinātu, ka cilvēkiem ir miers un labklājība. 17 Globālie mērķi turpina Tūkstošgades attīstības mērķu (Millenium Development Goals, lasi šeit vairāk: http://www.un.org/millenniumgoals) uzsākto darbu un paplašina darbības jomas arī uz klimata pārmaiņām, ekonomisko nevienlīdzību, inovācijām, ilgtspējīgu patēriņu, mieru un taisnīgumu. Vairāk informācijas par ilgtspējīgas attīstības mērķiem latviešu valodā skatīt https://lapas.lv/lv/globalie-merki/.

Konkursa pieteikumā jāietver šāda informācija:
• organizācijas nosaukums
• kontaktpersonas uzvārds un vārds
• e-pasta adrese
• tālruņa numurs
• tīmekļa vietne (ja tāda ir)
• sociālie tīkli (ja tādi ir)
• projekta/iniciatīvas nosaukums
• projekta/iniciatīvas statuss (uzsākts un notiek / noticis)
• ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķis, ar kuru saistīts projekts/iniciatīva
• īss projekta/iniciatīvas apraksts (norādot mērķi, mērķa grupu, aktivitātes, laika ietvaru, sasniegtos rezultātus un to ietekmi uz ilgtspējīgu attīstību)

!! 3 FOTOGRĀFIJAS, KAS ILUSTRĒ JŪSU PROJEKTA/INICIATĪVAS ĪSTENOŠANAS GAITU VAI/UN REZULTĀTUS LŪDZAM IESŪTĪT UZ lapasinfo@gmail.com, norādot projekta/iniciatīvas nosaukumu.
KONKURSA PIETEIKUMA VEIDLAPA
Pieteikuma iesniedzēja organizācijas nosaukums *
Your answer
Atbildīgās kontaktpersonas vārds, uzvārds *
Your answer
E-pasta adrese *
Your answer
Tālruņa numurs *
Your answer
Tīmekļa vietne (ja tāda ir)
Your answer
Sociālie tīkli (ja tādi ir)
Your answer
Projekta / iniciatīvas nosaukums *
Your answer
Projekta / iniciatīvas statuss *
ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķis, ar kuru saistīts Jūsu projekts / iniciatīva *
Atzīmējiet, lūdzu, tos mērķus (vienu vai vairākus), kuru sasniegšanu sekmē Jūsu projekts.
Required
Pilnīgs projekta / iniciatīvas apraksts *
Šajā laukā, lūdzu, aprakstiet Jūsu iniciatīvu vai projektu, kas saistīts ar ieguldījumu ilgtspējīgā Latvijas attīstībā, norādot mērķi, mērķa grupu, aktivitātes, laika ietvaru, sasniegtos rezultātus un to ietekmi uz ilgtspējīgu attīstību (max apjoms - 1800 rakstu zīmes)
Your answer
3 fotogrāfijas, kas ilustrē projekta / iniciatīvas ieviešanas gaitu un/vai rezultātus ir nosūtītas uz lapasinfo@gmail.com *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy