ÇEVRİMİÇİ TARTIŞMA FORUMLARINA KATILIM STİLLERİ
Değerli katılımcı,
Bu ölçek, öğretimsel çevrimiçi tartışma forumlarına katılmış bireylerin katılım stillerini belirlemek üzere hazırlanmıştır.
Katılım bu ölçekte, öğretimsel çevrimiçi tartışma forumlarında diğer kişiler ya da içerikle etkileşerek ortamda bulunma, okuma, bakma-görme, dinleme, yazma, görsel veya işitsel materyal ekleme, ses veya video kaydı yapma gibi karmaşık süreçleri kapsayacak biçimde ele alınmıştır.
Ölçek iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde demografik bilgilerle ilgili birkaç soru, ikinci bölümde ise katılımla ilgili maddeler yer almaktadır. Katılımla ilgili maddeler 5’li Likert ölçeği şeklinde düzenlenmiştir.
1 = Bana hiç uygun değil, 2 = Bana uygun değil, 3 = Kararsızım, 4 = Bana uygun, 5 = Bana çok uygun.

Son bölümde ise Beş Faktörlü Kişilik Ölçeği maddeleri yer almaktadır.

Sizden bu maddelerde belirtilen durumlar için en uygun seçeneği işaretlemeniz beklenmektedir.
Teşekkürler.
Yrd. Doç. Dr. Ferhat Kadir PALA
Prof. Dr. Mukaddes ERDEM

A. DEMOGRAFİK BİLGİLER
Bu bölümde eğitim durumu, cinsiyet vb. demografik bilgileriniz istenmektedir.
Ad-Soyad *
Your answer
Eğitim Durumu *
Üniversite *
Your answer
Bölüm *
Your answer
Sınıf *
Your answer
Cinsiyet *
Yaş *
Your answer
B. KATILIMLA İLGİLİ MADDELER
Bu bölüm, dört alt bölümden oluşmaktadır. Her alt bölüm bir katılım stiline işaret etmektedir (Sosyal Etkileşim İçin / Biçimleyen, İçerikle Etkileşim İçin / Analitik, Özgün Öğrenmeler İçin / Yenilikçi, Görevin Gereği İçin / Pratik). Her katılım stili öğretimsel çevrimiçi tartışma forumlarına katılım nedenleri ve katılım biçimlerini ifade eden iki grup maddeden oluşmaktadır. Maddelerde belirtilen durumlar için size en uygun gelen seçeneği işaretleyerek görüşünüzü belirtiniz
B1. A) SOSYAL ETKİLEŞİM *
Öğretimsel Çevrimiçi Tartışma Forumlarına / Forumlarında
Bana hiç uygun değil
Bana uygun değil
Kararsızım
Bana uygun
Bana çok uygun
1) ...ilgi görmeyi sevdiğim için yorum yapıyorum.
2) ...yaptığım yorumların ortamı nasıl etkileyeceğini merak ettiğim için katılıyorum.
3) ...yorumlarımla ilgili gelecek cevapları merak ettiğim için katılıyorum.
4) ...düşüncelerimi doğrulatma amacıyla yorum yapıyorum.
B1. B) BİÇİMLEYEN *
Öğretimsel Çevrimiçi Tartışma Forumlarına / Forumlarında
Bana hiç uygun değil
Bana uygun değil
Kararsızım
Bana uygun
Bana çok uygun
5) ...diğer kişilerin yorumlarını özetleyici yorumlar yapıyorum.
6) ...diğer kişilere yorumlarından dolayı motive edici mesajlar yolluyorum.
7) ...ortamda kaldığım sürenin büyük bölümünü arkadaşlarımın yorumlarını cevaplamaya ayırıyorum.
8) ...diğerlerinin görüşünü tekrar etmemek için ilk yorum yapan olmayı tercih ediyorum.
9) ...yorum yaparken önceki yorumlardan kavramsal alıntılar yapıyorum.
B2. A) İÇERİKLE ETKİLEŞİM *
Öğretimsel Çevrimiçi Tartışma Forumlarına / Forumlarında
Bana hiç uygun değil
Bana uygun değil
Kararsızım
Bana uygun
Bana çok uygun
10) ...tartışma konusunu daha iyi öğrenmek için katılıyorum.
11) ...öğreticinin ortamda bulunması katılım oranımı artırıyor.
12) ...etkili öğrenmeler gerçekleştiğine inandığım için katılıyorum.
B2. B) ANALİTİK *
Öğretimsel Çevrimiçi Tartışma Forumlarına / Forumlarında
Bana hiç uygun değil
Bana uygun değil
Kararsızım
Bana uygun
Bana çok uygun
13) ...yorum yaparken yoğun bir düşünme sürecinden geçiyorum.
14) ...ortamda kaldığım sürenin büyük bölümünü yorumları incelemeye ayırıyorum.
15) ...yorum yapmadan önce her şeyi anlamak istiyorum.
16) ...yorum yaparken anlaşılabilirliğe dikkat ediyorum.
B3. A) ÖZGÜN ÖĞRENMELER *
Öğretimsel Çevrimiçi Tartışma Forumlarına / Forumlarında
Bana hiç uygun değil
Bana uygun değil
Kararsızım
Bana uygun
Bana çok uygun
17) ..tartışma konusunun bana yarar sağlayacağını düşünüyorsam katılıyorum.
18) ...açıklama yapma gereği duyduğumda yorum yapıyorum.
19) ...tartışmayı tetikleyici sorular olduğunda katılıyorum.
20) ...yer alan yorumlardan farklı bir görüşüm varsa yorum yapıyorum.
B3. B) YENİLİKÇİ *
Öğretimsel Çevrimiçi Tartışma Forumlarına / Forumlarında
Bana hiç uygun değil
Bana uygun değil
Kararsızım
Bana uygun
Bana çok uygun
21) ...tartışma konusuna ilişkin düşüncelerimi sistematik bir düzen içinde sunmaya çalışıyorum.
22) ...yorum yaparken sorunlara öznel çözümler öneriyorum.
23) ...yorum yaparken kendi yaşantımdan örneklerden yararlanıyorum.
24) ...farklı bakış açıları getirerek tartışmayı yönlendiriyorum.
25) ...olabildiğince farklı yorumlar yapmaya çalışıyorum.
B4. A) GÖREVİN GEREĞİ *
Öğretimsel Çevrimiçi Tartışma Forumlarına / Forumlarında
Bana hiç uygun değil
Bana uygun değil
Kararsızım
Bana uygun
Bana çok uygun
26) ...kendimi derse karşı sorumlu hissettiğim için katılıyorum.
27) ...ortama katılanlara karşı sorumluluk hissettiğim için katılıyorum.
28) ...zorunlu tutulduğum için katılıyorum.
29) ...dersi takip ettiğimi göstermek için katılıyorum.
B4. B) PRAGMATİK *
Öğretimsel Çevrimiçi Tartışma Forumlarına / Forumlarında
Bana hiç uygun değil
Bana uygun değil
Kararsızım
Bana uygun
Bana çok uygun
30) ...yorumları takip etmeden, sadece tartışma sorusuna bakarak yorum yapıyorum.
31) ...en son yapılan yoruma bakarak yorum yapıyorum.
32) ...sadece ilgimi çeken yorumları takip ediyorum.
33) ...sondaki yorumlar daha dikkat çekici olduğu için en sona yorum yapıyorum.
Beş Faktör Kişilik Ölçeği
Doç. Dr. Mehmet Barış HORZUM, Doç. Dr. Tuncay AYAS, Arş. Gör. Mehmet Ali PADIR
Maddeler *
Hiçbir zaman
Nadiren
Bazen
Sık sık
Her zaman
1) Kendimi içine kapanık biri olarak görüyorum.
2) Kendimi genellikle güvenilir biri olarak görüyorum.
3) Kendimi yavaş hareket etme eğiliminde olan biri olarak görüyorum
4) Kendimi rahat ve stresle başa çıkabilen biri olarak görüyorum
5) Kendimi çok az sanatsal ilgisi olan biri olarak görüyorum
6) Kendimi dışa dönük, sosyal biri olarak görüyorum
7) Kendimi başkalarının hatasını bulma eğiliminde biri olarak görüyorum
8) Kendimi bir işi tam yapacak biri olarak görüyorum
9) Kendimi kolay sinirlenen biri olarak görüyorum.
10) Kendimi yaratıcı biri olarak görüyorum
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms