Formularz zgłoszeniowy: "Taste of Eurodesk"
Fundacja Centrum Aktywności Twórczej z Leszna, Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego
z Gostynia oraz Stowarzyszenie "Jeden Świat" z Poznania serdecznie zapraszają grupy młodzieżowe w wieku 13-25 lat
do udziału w bezpłatnej Minikonferencji - realizowanej w ramach projektu "Taste of Eurodesk",sfinansowanej ze środków Eurodesk Polska.


Celem organizowanych minikonferencji jest :
a)aktywizacja środowiska klas 7 i 8 szkół podstawowych, klas
ponadpodstawowych i studenckiego województwa wielkopolskiego oraz ościennych;
b) podniesienie świadomości młodzieży dotyczącej kreowania wizji własnego samorozwoju i planowania przyszłej Kariery Zawodowej
c)promocja mobilności młodzieży oraz działań Eurodesku,
d) budowanie polityki młodzieżowej w kontekście rozbudzenia uczestnictwa młodzieży, zwłaszcza tej defaworyzowanej; wyrównywanie szans.

Podczas minikonferencji wystąpią młodzi ludzie - rówieśnicy,będący ambasadorami projektów
mobilnościowych, którzy poprzez swoje wystąpienia zachęcą młodzież do aktywności lokalnejI
międzynarodowej, a nauczycieli/edukatorów do ukazania na codzień młodzieży istoty angażowania się,ale także szukania
możliwości dla własnego rozwoju. Dodatkowo udział zagranicznych wolontariuszy, którzy ukażą swoje
doświadczenie w wolontariacie w Polsce, potwierdzą, że nie warto się bać, tylko korzystać z możliwości!
Konsultant Eurodesk zaprezentuje platformę Eurodesk oraz Europejski Portal Młodzieżowy, a dodatkowo towarzyszyć będzie międzynarodowy skromny bufet, który pozwoli przybliżyć samą Europę!

Regulamin zgłoszeń:
1.Każda instytucja zgłaszająca chęć do udziału w projekcie, zobowiązuje się do zorganizowania grupy min. 50 osób.
2.Pierwszeństwo udziału w projekcie mają placówki z terenów wiejskich i PPGR.
3.Każda placówka zezwala organizatorowi na robienie zdjęć i filmów
4. Każda placówka wyraża zgodę na podpisanie listy obecności wśród uczestników
5. Każda placówka gotowa jest podpisać umowę o współpracę.
6. Minikonferencje mogą odbywać się pod 30.09 -30.10.2019.
7. Minikonferencja odbywa się w Państwa Instytucji, Państwo zapewniają nam salę oraz 4 stoły pod catering
8. Placówka powinna się zgłosić do projektu do 4.10.2019


Email address *
Nazwa instytucji: *
Adres instytucji: *
Imię i nazwisko osoby kontaktowej: *
Numer telefon osoby kontaktowej *
Opis zgłaszanej grupy, ze wskazaniem wieku oraz motywacji do udziału w minikonferencji *
Czy zgłaszana grupa brała udział w projektach międzynarodowych, np. wymianach młodzieżowych, warsztatach z międzynarodowymi wolontariuszami?
Proszę wskazać 2-3 terminy w okresie 30września do 30 października, w których chcieliby Państwo aby przeprowadzono 3 godziny MINIKONFERENCJI (data i godzina): *
Klauzula Informacyjna: 1.Administratorem danych osobowych jest Fundacja Centrum Aktywności Twórczej z siedzibą 64-100 Lasocice, ul. Zachodnia 6, biuro: 64-100 Leszno, ul Więzienna 3, e-mail: fundacja.cat@gmail.com 2.Dane będą przetwarzane w procesie rekrutacji oraz w celu prawidłowej realizacji projektu "Taste of Eurodesk". 3.Dane mogą być udostępnione dla organizacji partnerskich zaangażowanych w realizację projektu oraz zleceniodawcy - Krajowego Biura Eurodesk Polska. 4.Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych. Dane będą przechowywane zgodnie z przyjętą Polityką Prywatności (dostępna na stronie www.fundacja-cat.pl) 5.Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 6.Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. 7.Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 8.Mają Państwo także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji). 8.Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy