แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องการพัฒนาระบบออกใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค (Pinkforms) ผ่านระบบ National Single Window (NSW)
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
เพศ *
อายุ *
Next
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy