KRP - (ne)Klasická Retro Párty, Dom Quo Vadis, Sobota 26.10.2013, 17:00 - prihlasovanie

Ľutujeme, ale predaj lístkov na KRP prostredníctvom internetu už nie je možný.


Posledných niekoľko lískov je však k dispozícii k osobnému zakúpenie v priestoroch Domu Quo Vadis (Veterná 1 - Hurbanovo Námestie) www.domquovadis.sk

Predaj lístkov priamo počas trvania KRP je však už veľmi otázny, nakoľko sme kapacitne limitovaný.


Ak ste si lístok už zakúpili prostredníctvom internetu a zrealizovali zodpovedajúcu finančnú platbu, tak pri vstupe na podujatie Vaše meno a platbu vyhľadáme v našej databáze a umožníme Vám takto vstup (v prípade hromadnej platby samozrejme aj Vaším priateľom).
Ak platbu nezrealizujete, Vašu registráciu žiaľ považujeme za neplatnú, čo by nám bolo veľmi ľúto. Nezabudnite preto Vašu platbu na číslo účtu 4203381067/8360 zrealizovať čím skôr (cena za jednu vstupenku predstavuje 4EUR).

V platbe do správy pre adresáta prosím uveďte svoje meno a priezvisko (v prípadne hromadnej platby za viacero lístkov aj ich počet, napriklad: Martin Mihaľo 3x) a ak chcete, tak do variabilného symbolu môžete uviesť aj svoje telefónne číslo.

Výťažok zo vstupného bude venovaný Komunite Sant´ Egidio, ktorá sa venuje službe chudobným, najmä ľuďom bez domova (www.santegidio.sk).

S prípadnými otázkami sa môžete obrátiť na:
Martin Mihaľo, martin.mihalo@gmail.com, 0904 318 567
Natália Válová, nat.valova@gmail.com, 0904 911 833
Mária Komiňáková, marka.kom@gmail.com, 0903 345 457

Aktuálne informácie o KRP nájdete na:
www.facebook.com/krparty

    Captionless Image