Scheda de inscription al 16te incontro nordic de interlingua | Tilmeldingsblanket til det 16. nordiske interlingua-træf

mercuridi le 25 de julio - dominica le 29 de julio 2016 | onsdag den 25. juli - søndag den 29. juli 2016

Adresse: Bornholms Højskole, Almindingsvej 35, 3720 Aakirkeby, Danmark

Benvenite! | Velkommen!

Post le expedition del scheda de inscription tu debe pagar un deposito de 1.000 DKK per persona al conto del DIU (vide in basso). Le resto del summa debe esser pagate al plus tarde le 1 de julio 2018 (nos va rememorar te, quando le tempore se approxima) – si tu non lo trova plus facile pagar tote le summa immediatemente, naturalmente. Si tu post iste data essera fortiate cancellar tu participation a causa de maladia o per altere causas acceptabile per nos, tu recipera retro le pagamento minus 300 DKK per persona.

Efter afsendelse af tilmeldingsblanketten skal du betale et depositum på 1.000 DKK pr. person til DIUs konto (se nedenfor). Resten af beløbet skal betales senest 1. juli 2018 (vi skal nok minde om det, når tiden nærmer sig) - medmindre du for nemheds skyld betaler hele beløbet med det samme, naturligvis.Hvis du efter denne dato bliver tvunget til at aflyse din deltagelse på grund af sygdom eller en anden grund, der kan accepteres af os, får du betalingen minus 300 DKK pr. person tilbage.

INFORMATIONES PRO PAGAR | SÅDAN BETALER DU:
▪ SWIFT-BIC: ALBADKKK
▪ IBAN: DK8053580000243167

▪ A: Dansk Interlingua Union, adresse: Niels Schwanberger, Kastrupvej 123, 2. th., DK-2300 København S, Danmark | Til: Dansk Interlingua Union

▪ Specialmente pro daneses | Særligt for danskere (ved betaling gennem netbank - HUSK at skrive dit navn på indbetalingen): registreringsnr. 5358, kontonr. 0000243167

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  :
  This is a required question
  :
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question