Δήλωση συμμετοχής στα σεμινάρια εργαστηριακής μορφής

Τα σεμινάρια θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου. Τα σεμινάρια θα γίνονται κάθε Πέμπτη από τις 3:30μμ.-6:30μμ. Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες όπως φέρουν μαζί τους ένα φορητό υπολογιστή.
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question