Míľa pre mamu špeciál 2020
Od roku 2003 organizujeme ku Dňu matiek Míľu pre mamu. Každý z nás symbolicky mohol prejsť 1 míľu (1,6km) a darovať ju svojej mame.

Spolu nás bolo takmer 30 000 účastníkov.

Organizovali ju pre vás spolu s Úniou materských centier materské a rodinné centrá na Slovensku aj v zahraničí, rovnako sa pridávali aj iné organizácie či obce.

Tento rok je iný, preto sme sa rozhodli, že každý si ju prejde so svojou rodinou.

Ak si v termíne od 4.mája do 10.mája do 17:00hod urobíte míľovú prechádzku, zapíšte sa on line klik na www.materskecentra.sk a www.facebook.com/materskecentra.sk

Na Deň matiek - 10.mája spočítame, koľko km venujeme našim mamám.

*****

A Mile for a Mum
Since 2003 we are organizing an event called A Mile for a Mum to celebrate Mother´s Day.
Each of us can walk 1 mile (1 600 metres) and symbolically give this mile to their Mum.
Last year, it was nearly 30 000 of us all together.

This event was organized for you by mother and family centres in Slovakia and abroad with help of the Union of Mother centres and other organizations along with local councils.

This year is different; therefore we have decided to ask you to walk the mile with your families.

Walk your mile between 4th and 10th of May and click on www.materskecentra.sk a www.facebook.com/materskecentra.sk.

On Mother´s Day – 10th May we will count how many kilometres we collectively dedicated to our Mums.

****

Seit dem Jahr 2003 organisieren wir die "Meile für die Mama". Jeder von uns durfte 1 Meile ( 1,6 km ) spazierengehen und die Kilometers der Mami schenken.

Zusammen gab es fast 30 000 Teilnehmer

Gemeinsam mit der Union der Mütterzentren haben die Meile für die Mama die Mütterzentren und Familienzentren aus der Slowakei und auch im Ausland, gleichfalls auch andere Organisationen und Städte organisiert.
Diesmal ist alles anders, deshalb haben wir beschlossen, dass jeder die Meile mit seiner Familie durchspazieren kann.
Machen sie mit – wenn sie vom 4.Mai bis 10. Mai den Meilespaziergang machen, tragen sie sich online ein www.materskecentra.sk a www.facebook.com/materskecentra.sk.

Am Muttertag – am 10.Mai zählen wir zusammen, wieviele Kilometer haben wir unseren Müttern gewidmet

Rodinka _ voliteľný údaj (Family name - optional/Familie unverbindlich )
Počet členov rodiny, ktorí sa vybrali na míľovú prechádzku (Number of family members who went for a walk / Teilnehmeranzahl – wieviele Personen haben MeileSpaziergang gemacht?) *
Súčet km spolu za celú rodinku (Number of km for the whole family / Gesamtbetrag von km für die ganze Familie) *
Ktorému materskému/rodinnému centru (inej organizácii) alebo ktorému mestu/obci chcete darovať svoje kilometre? (Which mother/family center (or other organization) or which city do you want give your km? / Mutter/Familienzentrum ( andere Organisation) oder Stadt/Dorf dem Sie ihre Kilometer schenken möchten)
Ak chcete dostávať novinky z materských centier, napíšte svoju mailovú adresu (nepovinné) (If you want to receive our newsletter, write your email address (optional) / Wenn Sie die Neuigkeiten von Mütter/Familienzentren erfahren wollen, tragen Sie Ihre Mailadresse ein ( unverbindlich )
ĎAKUJEME, ŽE STE SA K NÁM PRIPOJILI A SPOLOČNE OSLÁVIME DEŇ MATIEK. VÝSLEDKY ZVEREJNÍME 10. MÁJA PO 17:00 HOD. NA www.facebook.com/materskecentra.sk a na www.materskecentra.sk. THANK YOU FOR JOINING US AND LET´S CELEBRATE MOTHER´S DAY TOGETHER. WE WILL PUBLISH THE RESULTS ON 10.5.2020 AFTER 17:00 p.m ON www.facebook.com/materskecentra.sk a na www.materskecentra.sk DANKE, DASS SIE MITMACHEN UND DASS WIR MUTTERTAG ZUSAMMEN FEIERN KöNNEN.ERGEBNISSE VERöFFENTLICHEN WIR AM 10.MAI 2020 NACH 17.00 UHR AUF www.facebook.com/materskecentra.sk UND AUF www.materskecentra.sk
Míľa pre mamu - Mile for a mum - Meile für die Mama
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy