Đăng ký học lại - thi lại

Chào bạn,
Có thể bạn chưa hoàn tất khóa học tại trung tâm.
Hoặc chưa tham gia thi.
Hoặc không may mắn trong kỳ thi kết thúc khóa.
Hãy đăng ký thông tin để tham gia học lại - thi lại HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ.