Informačný dotazník pre obec

Prosíme Vás o vyplnenie nasledujúceho dotazníka, ktorý bude slúžiť ako zdroj údajov pre pripravovaný strategický plán rozvoja obcí. Dotazník vyplní starosta obce, alebo ním poverená osoba. Dotazník je elektronický (zašle sa automaticky). V prípade, ak potrebujete pomoc pri vyplnení dotazníku, môžete v čase od 8:00 do 15:00 hod. kontaktovať p. Moravčíka na tel.: 0904 607 027

  A. Základné ukazovatele o obci

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Nemá formát emailovej adresy
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question