Undersøkelse av bruken av Giellateknos og Divvuns (GTD) språkprogrammer.

Dette er en undersøkelse laget for å undersøke hvordan ulike elektroniske hjelpemiddel (ordbøker, korrekturprogram, språklæringsprogram, spill o.l.) publisert av Giellatekno og Divvun (heretter GTD) blir tatt i mot av brukersamfunnet.

Undersøkelsen har blitt laget av det internasjonale forskingsteamet FinUgRevita, og det er også støttet av GTD, som er svært interessert i å finne ut hvordan brukere bruker og vurderer verktøyene de får tilgang til.

Undersøkelsen er anonym. Svarene dine vil bli behandlet anonymt og brukt bare til forskingsformål. Det tar mellom 5 og 25 minutter å gjøre den ferdig, avhengig av hvor mange deler av undersøkelsen som er relevant for deg.

Tusen takk for at du gir oss tilbakemelding ved å fylle ut undersøkelsen!