Пристапница за членство во МАТА
Целиот образец е достапен на: mata.mk/become-a-member.
Повеќе информации се достапни на: mata.mk/faq.
Членството за секоја категорија почнува да тече од датумот на плаќањето на членарината.
Уплатата за членарина можете да ја извршите на следната сметка на МАТА:
Здружение на преведувачи и толкувачи на Република Северна Македонија
НЛБ Тутунска банка 210066656240175
Цел на дознака: членарина за 2020 година.
Email address *
1. Име (Ве молиме, на кирилица) *
Your answer
2. Презиме (Ве молиме, на кирилица) *
Your answer
3. Пол *
4. Датум на раѓање *
Your answer
5. Поштенска адреса *
Your answer
6. Домашен телефон *
Your answer
7. Мобилен телефон *
Your answer
8. Службен телефон (фиксен и/или мобилен)
Your answer
9. Дали преведувањето и/или толкувањето е Ваша претежна дејност? *
10. Со кои јазични комбинации најчесто преведувате и/или толкувате? (На пример, од македонски на италијански јазик и обратно. Наведете ги потребните комбинации за сите странски јазици на/од кои преведувате.) *
Your answer
11. Со каков вид на превод и/или толкување претежно се занимавате? (Можни се повеќе одговори.) *
Required
12. Дали поседувате Решение за постојан судски преведувач од Министерството за правда? *
13. За каков членски статус се кандидирате? *
14. Доколку избравте да се пријавите за активно членство, потребно е: или (1) да добиете поддршка од 3 активни членови на МАТА; или (2) да доставите на увид примерок од Ваш превод, еден или повеќе извадоци, во вкупна големина од 10-15 страници. Списокот на активните членови може да го погледнете на следнава врска: http://mata.mk/mk/members/ (во јазичето „Листа на членови“). Доколку ја изберете оваа опција, подолу, под „Друго/Other“ наведете ги имињата на тројцата активни членови чија поддршка ја барате. Доколку сакате да доставите на увид примерок од Ваш превод, соодветните извадоци – и оригиналот и преводот – треба да ги доставите во рок од 48 часа на следнава адреса: zdruzenie.preveduvaci@gmail.com. Преводот може да го пратите како активен работен документ (Word и сл.) или, пак, доколку располагате само со печатен примерок на оригиналот/преводот, може да пратите и скениран/фотографиран примерок со подобра резолуција. Која опција ќе ја изберете?
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy