Пристапница за членство во ЗПРМ
Целиот образец е достапен на: mata.mk/become-a-member.
Повеќе информации се достапни на: mata.mk/faq.
Членството за секоја категорија почнува да тече од датумот на плаќањето на членарината.
Уплатата за членарина можете да ја извршите на следната сметка на МАТА:
          Здружение на преведувачи и толкувачи на Република Северна Македонија
          НЛБ Тутунска банка 210066656240175
          Цел на дознака: членарина за 2021 година.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
1. Име (Ве молиме, на кирилица) *
2. Презиме (Ве молиме, на кирилица) *
3. Пол *
4. Датум на раѓање *
5. Поштенска адреса *
6. Домашен телефон *
7. Мобилен телефон *
8. Службен телефон (фиксен и/или мобилен)
9. Дали преведувањето и/или толкувањето е Ваша претежна дејност? *
10. Со кои јазични комбинации најчесто преведувате и/или толкувате? (На пример, од македонски на италијански јазик и обратно. Наведете ги потребните комбинации за сите странски јазици на/од кои преведувате.) *
11. Со каков вид на превод и/или толкување претежно се занимавате? (Можни се повеќе одговори.) *
Required
12. Дали поседувате Решение за постојан судски преведувач од Министерството за правда? *
13. За каков членски статус се кандидирате? *
14. Доколку избравте да се пријавите за активно членство, потребно е: или (1) да доставите на увид примерок од Ваш превод; или (2) да побарате поддршка од 3 спонзори. За опција (1): потребно е во наредните 48 часа да доставите на увид примерок од Ваш превод, еден или повеќе извадоци, во вкупна големина од 10-15 страници. Соодветните извадоци – и оригиналот и преводот – треба да ги доставите на следнава адреса: zdruzenie.preveduvaci@gmail.com. Преводот може да го пратите како активен работен документ (Word и сл.) или, пак, доколку располагате само со печатен примерок на оригиналот/преводот, може да пратите и скениран/фотографиран примерок со подобра резолуција. Во најкус можен рок ќе формираме комисија во соодветна јазична комбинација којашто ќе го оцени преводот, по што ќе Ве известиме за исходот од оваа постапка. Постапката се очекува да трае до најмногу 30 работни дена. За опција (2): потребно е самите да предложите тројца активни членови на МАТА да бидат Ваши спонзори. Во најкус можен рок ќе ги контактираме предложените спонзори и ќе провериме дали Ви ја даваат бараната поддршка, по што ќе Ве известиме за исходот од оваа постапка. Постапката се очекува да трае до најмногу 30 работни дена. За да се забрза постапката, пред да ги наведете спонзорите, пожелно е и лично да ги контактирате и да се уверите дека навистина ќе Ви ја дадат потребната поддршка. Списокот на активните членови може да го погледнете на следнава врска: http://mata.mk/mk/members/ (во јазичето „Листа на членови“). Доколку ја изберете оваа опција, подолу, под „Друго/Other“ наведете ги имињата на тројцата активни членови на МАТА чија поддршка ја барате. Која опција ќе ја изберете? *
15. Доколку избравте да се пријавите за студентско членство, Ве молиме наведете (1) кој степен на образование посетувате во моментов (додипломски, постдипломски или докторски студии), (2) на која студиска програма, и (3) во која образовна установа.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy