แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการ Website งานกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551
คำชี้แจง แบบประเมินชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ Website งานกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ซึ่งแบบประเมินชุดนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมิน
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในด้านต่างๆ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service