แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่างอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง กรุณาแสดงความคิดเห็นของท่านต่อบริการที่ท่านได้รับจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง เพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการบริการที่ให้กับผู้บริการ
1. ที่อยู่ปัจจุบันของท่าน อยู่ที่จังหวัด
2. เพศ
3. อายุ
4. จบการศึกษาระดับ
5. อาชีพ
6. มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง ในเรื่องใด
7. ท่านมารับบริการครั้งนี้ในฐานะ
8. ระดับความพึงพอใจของท่าน
ดี
ปานกลาง
ควรปรับปรุง
1.1 ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามที่ชัดเจน
1.2 ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว
1.3 ดูเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
1.4 ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
1.5 มีเจ้าหน้าที่อยู่เวรช่วงพักกลางวัน คอยให้บริการ
1.6 มีการให้บริการตามลำดับก่อนหลัง
1.7 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
1.8 ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม
1.9 มีเอกสารแผ่นพับแนะนำข้อมูลแก่ผู้รับบริการ
1.10 มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยให้บริการ
1.11 มีที่นั่งพักสำหรับผู้มาติดต่อ
1.12 สถานที่ให้บริการสะอาดเป็นระเบียบ
1.13 มีห้องน้ำที่สะอาด
1.14 มีที่จอดรถเพียงพอ
9. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service