Pääsiäislähetyksen palaute
Ke­sä­seu­ra­ra­dio avasi eri­kois­lä­he­tyk­sen nettiradiossa pää­si­äi­sen ajak­si. Poik­keuk­sel­li­sen ti­lan­teen vuok­si kirk­kojen ja rau­ha­nyh­dis­tys­ten ovet pi­de­tään nyt kiin­ni ja pää­si­äis­seu­ro­jen viet­to siir­tyy ne­tin ää­reen. Ke­sä­seu­ra­ra­dio ha­lu­aa osal­taan tuo­da ko­tei­hin pää­si­äi­sen loh­dul­lis­ta lau­lua ja ylös­nou­se­muk­sen rie­mu­vies­tiä.

Voit lähettää palautetta pääsiäislähetykseen ja Kesäseuraradioon liittyen tällä lomakkeella.

Kiitämme vastauksista!
Avoin palaute Kesäseuraradiosta tai pääsiäislähetyksestä
Your answer
Kesäseuraradioon on tullut paljon toiveita siitä, että lähetys alkaisi normaalia aiemmin jo keväällä. Parhaillaan selvitämme eri vaihtoehtoja toiveen toteuttamiseksi. Olisiko sinulla toiveita tähän liittyen?
Your answer
Mitä erityisesti toivoisit Kesäseuraradiossa, jos voisimme aloittaa lähetyksen suunniteltua aiemmin keväällä?
Kesäseuraradion kustannuksista suurin osa liittyy FM-lähetyksiin eli siihen, että lähetys kuuluu vaikkapa autoradiossasi. Kuinka tärkeänä näet FM-lähetykset jos Kesäseuraradion lähetyksiä voidaan aloittaa suunniteltua aiemmin keväällä?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy