แบบสะท้อนคิดเหตุผลทางคลินิก
ดัดแปลงจาก Royeen, C., Mu, K., Barrett, K & Luebben, A. J. (2000). Pilot investigation: Evaluation of clinical reflection and reasoning before and after workshop intervention. In P. Crist (Ed), Innovations in Occupational
Therapy Education. Bethesda, MD: American Occupational Therapy Association *LAB 5% ก่อนและหลังเรียนวิชา PTOT341
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Name *
1. ตั้งคำถาม อย่างไร อะไร ทำไม ขณะฝึกทางคลินิก บ่อยครั้งแค่ไหน
ไม่เห็นทำเลย
ทำทุกครั้งเลย
Clear selection
2. ตั้งคำถามตัวเองและผู้อื่นเพื่อเป็นแนวทางการเรียนรู้ บ่อยครั้งแค่ไหน
ไม่เห็นทำเลย
ทำทุกครั้งเลย
Clear selection
3. ไม่ตัดสินใจจนกว่าจะมีข้อมูลผู้รับบริการอย่างเพียงพอ บ่อยครั้งแค่ไหน
ไม่เห็นทำเลย
ทำทุกครั้งเลย
Clear selection
4. ก่อนบำบัดฟื้นฟู ได้หาแนวทางแก้ปัญหาอย่างหลากหลาย บ่อยครั้งแค่ไหน
ไม่เห็นทำเลย
ทำทุกครั้งเลย
Clear selection
5. พยายามเปิดใจให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นหลังออกแบบโปรแกรมอย่างดียิ่ง บ่อยครั้งแค่ไหน
ไม่เห็นทำเลย
ทำทุกครั้งเลย
Clear selection
6. ได้เปรียบเทียบข้อมูลให้กระจ่างว่ามีแนวทางแก้ปัญหาผู้รับบริการอย่างแน่นอน บ่อยครั้งแค่ไหน
ไม่เห็นทำเลย
ทำทุกครั้งเลย
Clear selection
7. ค้นทฤษฎีที่จะทำให้เข้าใจและหาทางแก้ปัญหาผู้รับบริการได้จริง บ่อยครั้งแค่ไหน
ไม่เห็นทำเลย
ทำทุกครั้งเลย
Clear selection
8. มองกรอบอ้างอิงเพื่อวางแผนการให้บริการอย่างมีกลยุทธ์ บ่อยครั้งแค่ไหน
ไม่เห็นทำเลย
ทำทุกครั้งเลย
Clear selection
9. ใช้ทฤษฎีให้เข้าใจเทคนิคการบำบัดฟื้นฟูผู้รับบริการ บ่อยครั้งแค่ไหน
ไม่เห็นทำเลย
ทำทุกครั้งเลย
Clear selection
10. พยายามเข้าใจทุกปัญหาทางคลินิกโดยอ้างอิงหลายกรอบอ้างอิง บ่อยครั้งแค่ไหน
ไม่เห็นทำเลย
ทำทุกครั้งเลย
Clear selection
11. เมื่อมีข้อมูลขัดแย้งในหนึ่งปัญหาทางคลินิก จะแยกแยะสมมติฐานได้หลายมุมมองเสมอ บ่อยครั้งแค่ไหน
ไม่เห็นทำเลย
ทำทุกครั้งเลย
Clear selection
12. เมื่อวางแผนกลยุทธ์การบำบัดฟื้นฟู จะถามตัวเองว่า "ถ้าแผนใช้ไม่ได้ จะทำอะไรต่อ" เพื่อมีทางออกหลายทาง บ่อยครั้งแค่ไหน
ไม่เห็นทำเลย
ทำทุกครั้งเลย
Clear selection
13. ถามไอเดียและความคิดเห็นจากเพื่อนและครูร่วมชั้นเรียนเสมอ บ่อยครั้งแค่ไหน
ไม่เห็นทำเลย
ทำทุกครั้งเลย
Clear selection
14. ถามความคิดเห็นจากสมาชิกครอบครัวของผู้ป่วยเสมอ บ่อยครั้งแค่ไหน
ไม่เห็นทำเลย
ทำทุกครั้งเลย
Clear selection
15. แก้ปัญหาได้ดีในทุกสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง บ่อยครั้งแค่ไหน
ไม่เห็นทำเลย
ทำทุกครั้งเลย
Clear selection
16. สามารถทำงานต่อได้ในทุกสถานการณ์บนความไม่แน่นอน บ่อยครั้งแค่ไหน
ไม่เห็นทำเลย
ทำทุกครั้งเลย
Clear selection
17. ตั้งสมมติฐานหาเหตุผลต่อปัญหาผู้รับบริการอยู่เสมอ บ่อยครั้งแค่ไหน
ไม่เห็นทำเลย
ทำทุกครั้งเลย
Clear selection
18. ต้องตรวจสอบสมมติฐานด้วยวิธีการประเมินทางคลินิกได้ บ่อยครั้งแค่ไหน
ไม่เห็นทำเลย
ทำทุกครั้งเลย
Clear selection
19. แยกแยะปัญหาทางคลินิกได้ชัดเจนก่อนการวางแผนให้บริการ บ่อยครั้งแค่ไหน
ไม่เห็นทำเลย
ทำทุกครั้งเลย
Clear selection
20. คาดว่าจะได้ผลลัพธ์ตามที่วางแผนการบำบัดฟื้นฟูไว้ บ่อยครั้งแค่ไหน
ไม่เห็นทำเลย
ทำทุกครั้งเลย
Clear selection
21. รับรู้เสมอว่า อะไรจะทำให้กลยุทธ์ที่เสนอผู้รับบริการไปนั้นได้ผลสำเร็จ บ่อยครั้งแค่ไหน
ไม่เห็นทำเลย
ทำทุกครั้งเลย
Clear selection
22. ตั้งคำถามถึงกลยุทธ์ที่เสนอผู้รับบริการว่า "โปรแกรมนี้ทำได้สำเร็จตามบริบทจริงของผู้รับบริการ" บ่อยครั้งแค่ไหน
ไม่เห็นทำเลย
ทำทุกครั้งเลย
Clear selection
23. ใช้กลยุทธ์พิเศษสำหรับผู้รับบริการเฉพาะราย ที่ทำให้เห็นความก้าวหน้าได้จริง บ่อยครั้งแค่ไหน
ไม่เห็นทำเลย
ทำทุกครั้งเลย
Clear selection
24. ใช้แนวทางการให้บริการตามมาตราฐานวิชาชีพ บ่อยครั้งแค่ไหน
ไม่เห็นทำเลย
ทำทุกครั้งเลย
Clear selection
25. จะตัดสินใจให้บริการตามประสบการณ์ทางคลินิก บ่อยครั้งแค่ไหน
ไม่เห็นทำเลย
ทำทุกครั้งเลย
Clear selection
26. ใช้ทฤษฎีในการอธิบายกลยุทธ์การให้บริการได้ บ่อยครั้งแค่ไหน
ไม่เห็นทำเลย
ทำทุกครั้งเลย
Clear selection
โปรดรวมคะแนนการให้เหตุผลทางคลินิก: ไม่เห็นทำเลย 0 คะแนน อาจะทำบ้าง 1 คะแนน ทำน้อยครั้ง 2 คะแนน ทำเป็นบางครั้ง 3 คะแนน ทำเกือบทุกครั้ง 4 คะแนน ทำทุกครั้งเลย 5 คะแนน
โปรดแนะนำว่า ข้อใดที่นศ.ไม่เข้าใจและคิดว่าจะปรับคำอย่างไรให้เข้าใจมากขึ้น
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Mahidol University. Report Abuse