สารสนเทศ ครั้งที่ 3
ชื่อ สกุล *
ชั้น *
เลขที่ *
ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของสารสนเทศ
1 point
Clear selection
ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลเชิงจำนวน
1 point
Clear selection
สแกนเนอร์เป็นฮาร์ดแวร์ที่ใช้สำหรับรับข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์รูปแบบใด
1 point
Clear selection
ข้อใดคือข้อดีของข้อมูลปฐมภูมิ
1 point
Clear selection
เครื่องหมายการค้าที่สร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นข้อมูลประเภทใด
1 point
Clear selection
ข้อใดกล่าวถึงข้อมูลทุติยภูมิได้ถูกต้อง
1 point
Clear selection
สารสนเทศที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร
1 point
Clear selection
ข้อใดหมายถึงสารสนเทศ
1 point
Clear selection
ข้อใดคือข้อมูล
1 point
Clear selection
ข้อใดไม่ใช่ลักษณะที่ดีของข้อมูล
1 point
Clear selection
Clear selection
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy