ZGŁOSZENIE POJAZDU - PARADA RÓWNOŚCI 2020
Za pomocą tego formularza zgłosisz udział Pojazdu w Paradzie Równości - 20 czerwca 2020.

Pozostałe formularze zgłoszeniowe:
Zgłoszenia Grup - www.rbow.it/zglos_grupe
Zgłoszenia Stoisk - Miasteczko Równości - rejestracja zostanie otwarta 21 marca.
Zgłoszenia Wydarzeń - Miesiąc Równości - rejestracja zostanie otwarta 6 kwietnia.

❗️NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

▶️ Każdy Podmiot zgłaszający Pojazd zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Parady Równości (http://www.paradarownosci.eu/pl/regulamin-parady) oraz wyraża zgodę na wyeksponowanie swojej nazwy i materiałów graficznych w dowolnym rozmiarze i umiejscowieniu w materiałach Organizatorów (on-line i druk).

▶️ Osoba zgłaszająca Podmiot musi mieć mieć prawo reprezentowania go, co powinno wynikać bądź bezpośrednio z przepisów prawa bądź stosownych rejestrów bądź stosownego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej. Organizator ma prawo zażądać od Osoby zgłaszającej przedstawienia dokumentów potwierdzających wyżej wymieniony stan faktyczny.

▶️ Zarówno Pojazdy jak i Grupy zostaną podzielone na bloki. Kolejność Grup i Pojazdów w danym bloku zostanie ustalona w drodze losowania, którego zasady wypracowane są przez Komitet Doradczy Parady Równości. Losowanie odbędzie się 1 czerwca. Grupom i Pojazdom zgłoszonym po tym terminie miejsce wyznacza Organizator.

▶️ Ze względów bezpieczeństwa Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności uczestniczących w Paradzie Pojazdów. Organizator zastrzega sobie również prawo do odmowy rejestracji.

▶️ Osoba koordynująca Pojazd zobowiązana jest do zapewnienia liny oraz wyznaczenia minimum czterech osób, które podczas przemieszczania się Pojazdu będą odgradzać tą liną Pojazd od Osób uczestniczących.

▶️ Osoba koordynująca Pojazd jest zobowiązania do uczestniczenia w odprawie przed wydarzeniem. Termin odprawy wyznacza Organizator.

📆 TERMINY I KOSZTY

Koszt udziału Pojazdów w przemarszu jest uzależniony od terminu zgłoszenia.

Ze względów organizacyjnych związanych w szczególności z kwestiami bezpieczeństwa, wysokość kosztu wzrasta wraz ze zbliżającym się terminem wydarzenia. Zgłoszenia przyjmowane są maksymalnie do 10 czerwca.

Opłata za udział Pojazdu musi zostać przekazana na konto Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania potwierdzenia rejestracji.** Potwierdzenia rejestracji zostaną wysłane do 7 dni (dot. zgłoszeń dokonanych do 31 maja 2020) lub maksymalnie dzień po otrzymaniu zgłoszenia (dot. zgłoszeń wysłanych w terminie 1-10 czerwca 2020)

💰 OPŁATY ZA UDZIAŁ***

Organizacje pozarządowe:
- do 30 kwietnia 2020 - 500 zł
- do 31 maja 2020 - 1000 zł
- do 10 czerwca 2020 - 1500 zł

Podmioty komercyjne:
- do 30 kwietnia 2020 - 1500 zł
- do 31 maja 2020 - 2000 zł
- do 10 czerwca 2020 - 2500 zł

Wszystkie podane kwoty są netto.

❌ ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I UDZIAŁU

1. Podczas przemarszu obowiązuje BEZWZGLĘDNY zakaz spożywania alkoholu.

2. Niedozwolone jest używanie tlenu lub innych gazów łatwopalnych do napełniania balonów (hel nie jest łatwopalny).

3. Niedozwolone jest używanie słów obraźliwych i wulgarnych przez nagłośnienie Pojazdów.

4. Niedopuszczalny jest udział w przemarszu w/na Pojazdach lub w Grupach osób całkiem nagich.

5. Osoby w/na Pojazdach mają bezwzględnie słuchać i przestrzegać poleceń Tęczowego Patrolu.

6. Osoby koordynujące Pojazd zobowiązane są do wyłączenia muzyki każdorazowo na prośbę Tęczowego Patrolu.

7. Każdy Pojazd samodzielnie reguluje kwestie odprowadzania opłat należnych dla ZAIKS z tytułu emitowanej przez nią podczas przemarszu muzyki.

8. Rozpowszechnianie materiałów promocyjnych jest możliwe jest wyłącznie po zaakceptowaniu ich przez Organizatora.

📒 DEFINICJE:

** wpłaty dokonane w procesie rejestracji Grupy nie podlegają zwrotowi
*** w uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustalenia kosztu uczestnictwa Grupy w przemarszu.

📩 KONTAKT:

Wszelkie pytania/wątpliwości prosimy kierować na adres kontakt@paradarownosci.eu.

🍪 POLITYKA PRYWATNOŚCI:
www.paradarownosci.eu/pl/polityka-prywatnosci
Przykład Pojazdu | Fot. Lili Graef, Parada Równości 2019 | Widoczna na zdjęciu lina jest obowiązkowym elementem wyposażenia Pojazdu dostarczanym przez Osobę koordynującą Pojazd. Osoba koordynująca pojazd musi również zapewnić min. 4 osoby do trzymania owej liny przez cały czas trwania marszu.
Imię i nazwisko Osoby zgłaszającej *
Adres e-mail Osoby zgłaszającej *
Nr telefonu Osoby zgłaszającej *
Oświadczam, że jestem Osobą uprawnioną do zgłoszenia udziału Pojazdu i uzyskałem wszelkie niezbędne zgody Dyrekcji/Zarządu/osób decyzyjnych mojej organizacji/firmy/podmiotu lub sam/a jestem osobą decyzyjną *
Wyrażam zgodę na wykorzystanie logotypu oraz nazwy mojej organizacji/firmy/podmiotu w materiałach Organizatora (m.in. strona internetowa, social media, materiały drukowane) *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Parada Równości. Report Abuse